Urząd Miejski w Łochowie

adres:
Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. 25 643 78 00
fax 25 643 78 80

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl

NIP 824-12-87-059
REGON 000 528 528

Identyfikator gminy TERYT: 1433053

Adres e-PUAP: khdf6q646t/skrytka

Uchwała nr XLIX/337/2017

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2017 rok

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 215 art. 217, art. 235, art. 236 , art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

Treść

UCHWAŁA NR XLIX/337/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE
z dnia 27 września 2017 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Łochów  na 2017 rok


      Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212,  art. 215  art. 217, art. 235, art. 236 , art. 237  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:


§ 1.


Wprowadza się w  budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie  z załącznikami Nr 1 i 2.


§ 2.


Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z  § 1  niniejszej uchwały stanowi kwoty:
1)  dochody 81.317.672.06 zł, w tym: dochody bieżące 69.902.046,34 zł, dochody majątkowe 11.415.625,72 zł;
2)  wydatki 85.606.324,25 zł,w tym: wydatki bieżące 65.659.978,95 zł,wydatki majątkowe 19.946.345,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.


§ 3.


1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.288.652,19 zł, który zostanie pokryty kredytami, pożyczkami i wolnymi środkami.
2. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie 6.703.003,47zł,
2) rozchody budżetu  w kwocie 2. 414.351,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 4.


Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 5.


Zmienia się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 6.


Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 7.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 8.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Andrzej Suchenek

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij