Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr LVII/391/2018

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów.

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 52 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 2265 z dnia

Treść

UCHWAŁA NR LVII/391/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE
z dnia 28 lutego 2018 r.


w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) w związku z art.  52 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w czasie przekraczającym czas wymieniony w § 1 ust. 1 wynosi 1,00 zł za każdą godzinę zajęć i pobytu dziecka w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym publicznej szkoły podstawowej.
3. Opłata o której mowa w § 1 ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

§ 2.

1. Częściowo zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1 ust. 2:
1) o 50 % opłaty za drugie dziecko, gdy z usług publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat.
2) o 50% opłaty w przypadku, gdy z usług publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej korzysta dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny.
2. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1 ust. 2:
1) w przypadku, gdy dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat posiada orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
2) za trzecie i kolejne dziecko, gdy z usług publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej korzysta troje i więcej dzieci z tej samej rodziny objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
3. Rodzice ubiegający się o skorzystanie ze zwolnień określonych w § 2 ust. 1 i 2 zobowiązani są przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnień do tych zwolnień.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XLV/316/2017 Rady Miejskiej w Łochowie  z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania przedszkolnego oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 5324).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Andrzej Suchenek

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij