Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr LXII/442/2018

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łochów

na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 r., poz. 487 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r., poz. 994.)

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 7672 z dnia

Treść

UCHWAŁA NR LXII/442/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łochów

Na postawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 r., poz. 487 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r., poz. 994.) - po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala maksymalną liczbę 167 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łochów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, z tego:

1)  75 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa;

2)  46 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3)  46 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

§ 2.

Ustala maksymalną liczbę 55 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łochów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, z tego:

1)  25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa;

2)  15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3)  15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XIX/132/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Łochów przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 1912).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łochowie

Urszula Anna Kalinowska

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij