W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr LXIII/444/2018

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2018–2037
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR LXIII/444/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE
z dnia 29 sierpnia 2018 r.


w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2018–2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994)  oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w  Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr LV/373/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2018-2037 wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łochowie
Urszula Anna Kalinowska

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane