Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr LXV/463/2018

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/457/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 1 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łochów na lata 2018 – 2023

na podstawie art.18 ust. Ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 21 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234)

Treść

Uchwała Nr LXV/463/2018

w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/457/2018 Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 1 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem  Gminy Łochów na lata 2018 – 2023

Na podstawie art.18 ust. Ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 21 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234) Rada Miejska w Łochowie uchwala co następuje:


§ 1.

W załączniku do uchwały nr LXIV/457/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 1 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łochów na lata 2018 – 2023 wprowadza się zmiany:

1)  W rozdziale 4 - Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżenia czynszu , dodaje się pkt 6 oraz  7 w brzmieniu:

„6. Stawka czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy ustalana jest na podstawie stawki bazowej z uwzględnieniem czynników wpływających na zwiększenie lub zmniejszenie stawki bazowej:

- położenie budynku w centrum Łochowa:  + 10%

- położenie budynku poza centrum Łochowa: - 10%

- położenie mieszkania w budynku korzystne ( na I, II i III piętrze ): + 10%

- położenie mieszkania w budynku niekorzystne (parter, IV piętro, poddasze): - 10%

- stan techniczny budynku dobry (budynki murowane do 15 lat, budynki drewniane do 10 lat: + 10%

- stan techniczny budynków pozostałych: - 10%

 7. Burmistrz może na wniosek najemcy zastosować obniżki czynszu, uwzględniając wielkość dochodów w gospodarstwie  domowym zgodnie z poniższą tabelą:

Wielkość  średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego  w przeliczeniu na jednego członka w stosunku do kwoty najniższej emerytury

Wielkość obniżki stawki czynszu

w gospodarstwie wieloosobowym

w gospodarstwie jednoosobowym


poniżej 20%

poniżej 30%

15%

20% - 35%

30% 45%

10%

powyżej 35% -n nie więcej niż 50%

powyżej 45% - nie więcej niż 65%

5%

.„


2) W rozdziale 7 - Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne, dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3. Planowaną wysokość wydatków w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela

Rok

Koszty ogółem

w tym:

eksploatacja

remonty bieżące

inwestycje

2018

 60 000,00 zł

 50 000,00 zł

5 000,00 zł

 -00 zł

2019

 180 000,00 zł

 70 000,00 zł

5 000,00 zł

 100 000,00 zł

2020

 190 000,00 zł

 80 000,00 zł

5 000,00 zł

 100 000,00 zł

2021

 90 000,00 zł

 80 000,00 zł

5 000,00 zł

 -00 zł

2022

 90 000,00 zł

 80 000,00 zł

5 000,00 zł

-00 zł

2023

 90 000,00 zł

 80 000,00 zł

5 000,00 zł

 -00 zł

Razem

 700 000,00 zł

 440 000,00 zł

 30 000,00 zł

 200 000,00 zł

.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łochowie
Urszula Anna Kalinowska
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij