Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XIII/107/2019

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

zmieniająca uchwałę nr VII/59/2019 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2019 roku

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 11916

Treść

Uchwała Nr XIII/107/2019
Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia 9 października 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2019 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 1 la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122), po zasięgnięciu opinii podmiotów wymienionych w art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1. 
W załączniku do Uchwały Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 marca 2019 r. Nr VII/59/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2019 roku zmienionej Uchwałą Nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 8 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: "odławianie, transport i utrzymanie w schronisku oraz wszelkie zabiegi wykonywane w schronisku - 23.000,00 zł";
2) §  8 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: "usługi weterynaryjne, całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierzęcia, sterylizacja oraz usypianie ślepych miotów - 29.000,00 zł".

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy  Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij