W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XVII/122/2019

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 15417

Treść

Uchwała Nr XVII/122/2019
Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, ze zm.) oraz art. 6k ust.1 -3, ust. 4a w związku z art. 6j ust.1 pkt.1 oraz ust. 3, 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1. 
Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty.

§ 2. 
1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa
w § 1 w wysokości 26,00 zł od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2. Ustala się podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
o której mowa w § 1 w wysokości 52,00 zł od jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

§ 3. 
1. Ustala się stawkę opłaty za worek, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:
1) o pojemności 120 l – 16,90 zł;
2) o pojemności 240 l  – 33,80 zł;
3) o pojemności 360 l  – 50,70 zł;
4) o pojemności 1100 l  – 155,00 zł;
5) o pojemności 7000 l  – 980,00 zł.
2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za worek jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:
1) o pojemności 120 l  – 50,70 zł;
2) o pojemności 240 l  – 101,40 zł;
3) o pojemności 360 l –  152,10 zł;
4) o pojemności 1100 l  – 465,00 zł;
5) o pojemności 7000 l  –2940,00 zł.

§ 4. 
1. Ustala się roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 169,00 zł od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jeżeli odpady są zbierane
w sposób selektywny.
2. Ustala się podwyższoną roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 507,00 zł od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

§ 5.
Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 4,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca.

§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 7. 
Traci moc uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

§ 8. 
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2020 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane