Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XVIII/127/2019

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok

Status uchwały Obowiązująca

Treść

Uchwała Nr XVIII/127/2019
Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243, art. 258, art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1. 
Wprowadza się w budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach  i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. 
Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:
1) dochody 100.003.164,51 zł, w tym: dochody bieżące 83.490.233,85 zł, dochody majątkowe 16.512.930,66 zł,
2) wydatki 103.116.081,82 zł,w tym: wydatki bieżące 79.166.090,87 zł, wydatki majątkowe 23.949.990,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.    

§ 3. 
1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 3.112.917,31 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami w kwocie 3.112.917,31 zł.
2. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie 5.349.290,31 zł
2) rozchody budżetu w kwocie 2.236.373,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.528.298,00 zł, w tym:
1) 1.291.925,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
2) 2.236.373,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5. 
Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 
Zmienia się plan dotacji i wydatków realizowanych w drodze zawartych  porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikami   Nr 5 i 5a  do niniejszej uchwały.

§ 7. 
Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 9.000 zł.

§ 8. 
Zmienia się plan dochodów związanych z gromadzeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w gminie Łochów w 2019 roku, zgodnie z załącznikami Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 9. 
Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Łochowa.

§ 10. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij