W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XXI/156/2020

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 2907

Treść

UCHWAŁA NR XXI/156/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 , 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) uchwala się, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się miesięczną dietę za udział w pracach Rady Miejskiej w Łochowie dla radnych Rady Miejskiej
w Łochowie w zależności od pełnionej funkcji w następującej wysokości:
  1) dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łochowie - 1800,00 zł;
  2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łochowie - 900,00 zł;
  3) dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łochowie - 1200,00 zł;
  4) dla Przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej w Łochowie - 900,00 zł;
  5) dla pozostałych radnych Rady Miejskiej w Łochowie - 700,00 zł miesięcznie.

§ 2.
1. Wypłata diet, za dany miesiąc kalendarzowy, następuje jednorazowo w terminie do dnia 10 następnego miesiąca przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe lub w kasie Urzędu.
2. Podstawą do wypłacenia diet są listy obecności, podpisane przez radnych biorących udział w sesji lub komisji.

§ 3.
1. Diety o których mowa w § 1 ulegają zmniejszeniu o 10 % za każdą nieobecność radnego na sesji oraz na komisji.
2. W przypadku rozpoczęcia i zakończenia kadencji lub zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego wykonywania funkcji pełnionej przez radnego, wymiar diety za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie przyjmując za miesiąc 30 dni.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 5.
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Łochowie Nr V/24/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz uchwała Rady Miejskiej w Łochowie Nr XX/142/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 kwietnia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane