W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XXXIII/223/2020

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XXIV/171/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Łochów

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXXIII/223/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/171/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Łochów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXIV/171/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Łochów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 6996) §3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20% od pobranej opłaty targowej.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane