Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod urzędu TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Konta bankowe do wpłat

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 120/2017

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza łochowa

z dnia

w sprawie organizacji i funkcjonowania Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Łochów

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 120/2017
BURMISTRZA ŁOCHOWA


z dnia 29 listopada 2017 r.


w sprawie organizacji i funkcjonowania Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Łochów


Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7, art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430), § 3 pkt. 6 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002, Nr 96, poz. 850), art. 16 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 209), § 4 pkt. 1 lit. d oraz § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r, poz. 96) oraz Zarządzenia nr 524 Wojewody Mazowieckiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 21 października 2013 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie województwa mazowieckiego i Zarządzenia nr 1057 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego, zarządza się, co następuje:


§ 1.


1. W celu wykonania zadań związanych z monitorowaniem, wykrywaniem i identyfikacją zagrożeń, przekazywaniem informacji o ich zaistnieniu oraz ostrzeganiem i alarmowaniem ludności w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu lub wojny organizuje się System Wykrywania i Alarmowania, zwany dalej SWA.
2. SWA przygotowuje się w stanie gotowości obronnej państwa, a rozwija w stanie stałej gotowości obronnej w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń oraz prowadzenia ćwiczeń i treningów, gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny.


§ 2.


W skład SWA wchodzą następujące formacje obrony cywilnej:
1) Drużyna Wykrywania i Alarmowania, zwana dalej (DWA);
2) Punkty Alarmowania, zwane dalej (PA).


§ 3.


1. Formacje obrony cywilnej o których mowa w § 2 tworzy Burmistrz Łochowa - Szef Obrony Cywilnej Gminy Łochów poprzez nadanie przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych po uzgodnieniu z właściwym  Komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień
2. Organizację i funkcjonowanie Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Łochów, o których mowa w §2 określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Dla formacji obrony cywilnej, o której mowa w § 2 pkt 1 opracowuje się plan działania.


§ 4.


SWA rozwijany jest w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu lub czasu wojny oraz w czasie pokoju – w celu przeprowadzenia kontroli, ćwiczeń i treningów. W skład SWA wchodzi funkcjonujący w czasie pokoju w trybie ciągłym System Wczesnego Ostrzegania (SWO), a ponadto formacje obrony cywilnej (DWA, PA)


§ 5.


System Wykrywania i Alarmowania, a także System Wczesnego Ostrzegania, organizuje Burmistrz Łochowa jako Szef Obrony Cywilnej Gminy.


§ 6.


1. W skład Systemu Wczesnego Ostrzegania, zwanego dalej SWO, wchodzą:
1) Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego;
2) jednostki OSP;
3) sołtysi;
4) dyrektorzy szkół;
5) osoby wyznaczone przez Burmistrza Łochowa.
2. Jednostki i instytucje wchodzące w skład SWO zobowiązane są do wzajemnej wymiany informacji uzyskanych w toku własnej działalności statutowej, mających bezpośredni lub pośredni związek
z wystąpieniem zagrożeń ludności lub środowiska.
3. Włączenie jednostek i instytucji do gminnego SWO nie zmienia ich służbowego podporządkowania i zakresu realizowanych zadań.
4. Jednostki organizacyjne, o których mowa w § 6 ust. 1 mają obowiązek przekazywania informacji o stwierdzonym zagrożeniu do Urzędu Miejskiego w Łochowie.
5. Przekazywanie informacji o zagrożeniach, komunikatów ostrzegawczych i sygnałów alarmowych odbywa się za pośrednictwem dostępnych środków łączności oraz alarmowania.
6. Decyzję o wprowadzeniu lub ogłoszeniu i odwołaniu sygnału lub komunikatu ostrzegawczego podejmuje Szef Obrony Cywilnej Gminy.
7. Sposób ogłaszania i odwołania sygnału alarmowego i komunikatu ostrzegawczego określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).


§ 7.


Całkowite lub częściowe rozwinięcie SWA następuje na podstawie zarządzenia:
1) Szefa OC Gminy - w odniesieniu do terenu gminy,
2) Szefa OC Powiatu - na terenie kilku gmin lub całego powiatu,
3) Szefa OC Województwa - w odniesieniu do terenu kilku powiatów lub całego województwa.


§ 8.


Formacje obrony cywilnej, o których mowa w § 2, po rozwinięciu systemu wykonują zadania określone w Planie działania Drużyny Wykrywania i Alarmowania.


§ 9.


1. Za utworzenie, przygotowanie warunków do funkcjonowania, w tym wyposażenie w sprzęt oraz szkolenie formacji obrony cywilnej wchodzącej w skład SWA, odpowiada Burmistrz Łochowa - Szef Obrony Cywilnej.
2. Tabelę należności w sprzęt dla formacji określi Burmistrz Łochowa - Szef Obrony Cywilnej na  podstawie  normatywów w zakresie  zaopatrywania organów i formacji OC w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej ustalonych przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju.


§ 10.


Za opracowanie planu działania DWA odpowiada inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.


§ 11.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Łochowa

/-/Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij