Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 119/2017

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2016 z dnia 07 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Łochów, jej jednostkach budżetowych i samorządowym zakładzie budżetowym

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 119/2017
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2016 z dnia 07 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Łochów, jej jednostkach budżetowych i samorządowym zakładzie budżetowym

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) oraz na podstawie art. 3 ustawy z 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1454 ze zm.), w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. (C-276/14) oraz uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 października 2015 r. (sygn. I FPS 4/15) zarządza się, co następuje: W zarządzeniu Nr 90/2016 Burmistrza Łochowa z dnia 07 grudnia 2016 roku w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Łochów, jej jednostkach budżetowych i samorządowym zakładzie budżetowym wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

  1. W Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2016 Burmistrza Łochowa z dnia 07 grudnia 2016 r., w § 6 skreśla się punkt 3.
  2. W Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2016 Burmistrza Łochowa z dnia 07 grudnia 2016 r., w § 7 po punkcie 8 dodaje się punkt 9, który otrzymuje brzmienie: „9. W przypadku, gdy ze zbiorczej deklaracji Vat-7 wynika kwota podatku należnego do zapłaty do Urzędu Skarbowego, natomiast z cząstkowych deklaracji Vat-7 niektórych jednostek wynika zwrot z podatku naliczonego, wówczas zwrot z podatku Vat zostanie przekazany jednostce w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano zapłaty podatku Vat do Urzędu Skarbowego”.
  3. W Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2016 Burmistrza Łochowa z dnia 07 grudnia 2016 r., w § 7 po punkcie 9 dodaje się punkt 10, który otrzymuje brzmienie: „10. W Urzędzie Miejskim rozliczenie podatku Vat wynikającego z cząstkowej deklaracji Vat-7, następuje poprzez dokonanie przelewów wewnętrznych tj. z rachunku bieżącego Urzędu na ten sam rachunek bieżący. W przypadku, gdy z deklaracji cząstkowej Urzędu Miejskiego wynika kwota podatku należnego do zapłaty, wówczas Urząd przekazuje nadwyżkę kwoty podatku należnego nad podatkiem naliczonym do dnia przekazania środków z tytułu podatku Vat do Urzędu Skarbowego, w treści przelewu wpisując „Vat za miesiąc….rok…..- nazwa jednostki. W przypadku, gdy z deklaracji cząstkowej Urzędu Miejskiego wynika kwota podatku naliczonego do zwrotu, wówczas nadwyżka podatku naliczonego nad należnym zostanie przekazana do Urzędu Miejskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu z Urzędu Skarbowego”.  Wyjątkowo na koniec roku budżetowego w Urzędzie Miejskim dokonuje się rozliczenia podatku Vat za dany rok budżetowy na podstawie cząstkowych deklaracji Vat-7 Urzędu Miejskiego, tj. dokonuje się zwrotu z podatku Vat do Urzędu Miejskiego w przypadku, gdy nie otrzymano zwrotu z Urzędu Skarbowego oraz dokonuje się zapłaty z podatku Vat za grudzień do końca grudnia.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij