W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 39/2018

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrz Łochowa
z dnia
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2016 Burmistrza Łochowa z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łochowie
Status obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 39/2018
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 29 maja 2018 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2016 Burmistrza Łochowa z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łochowie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łochowie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 30/2016 Burmistrza Łochowa z dnia 2 maja 2016 r., w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łochowie, zmienionego Zarządzeniem Nr 36/2016 z dnia 31 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 52/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 63/2017 z dnia 12 lipca  2017 r., wprowadza się następujące zmiany:
  1. W Rozdziale 3 Kierownictwo urzędu, w § 7. Burmistrz w ust. 3 dodaje się pkt 18 o treści: ,,18) kierowanie wykonaniem zadań z zakresu spraw obronnych”,

  2. W Rozdziale 5 Zadania komórek organizacyjnych urzędu  w § 14. dodaje się ust. 24 o treści: ,,24. Realizacja przedsięwzięć w zakresie spraw obronnych,

  3. W Rozdziale 5 Zadania komórek organizacyjnych urzędu  w § 15 Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego  (USC) ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: ,,5) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych”,

  4. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łochowie – Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Łochowie, otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane