Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 83/2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 99/2016 wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu gminy Łochów oraz Urzędu Miejskiego w Łochowie

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 83/2018
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 99/2016 Burmistrza Łochowa z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości  dla budżetu gminy Łochów oraz Urzędu Miejskiego w Łochowie

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 4 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku – o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), art. 40 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( D. U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.),  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października  2010 roku w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych  jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208,  poz. 1375).

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 99/2016 Burmistrza Łochowa z dnia 30 grudnia 2016 r.  w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu gminy Łochów oraz Urzędu Miejskiego w Łochowie wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 11 Instrukcja w sprawie ewidencji, poboru podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Dziale II Podatki i opłaty lokalne, Rozdziale 3. Pobór podatków i opłat przez inkasentów:

a)   pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Inkasent pobiera wpłaty podatku”,

b)  skreśla się pkt 4

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łochów.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij