W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 08/2019

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrz Łochowa
z dnia
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności przejęcia niektórych uczniów oddziałów klas III, do klasy IV i uczniów oddziałów klas VI, do klasy VII przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum na rok szkolny 2019/2020, dla której organem prowadzącym jest Gmina Łochów
Status obowiązujące
Zarządzenie Nr 8/2019
Burmistrza Łochowa
 
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności przejęcia niektórych uczniów oddziałów klas III, do klasy IV i uczniów oddziałów klas VI, do klasy VII przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum na rok szkolny 2019/2020, dla której organem prowadzącym jest Gmina Łochów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 205 ust. 2, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1

Ustala się harmonogram czynności przejęcia uczniów oddziałów klas III, do klasy IV i uczniów klas VI, do klasy VII przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia publicznego gimnazjum na rok szkolny 2019/2020 w brzmieniu ustalonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ustala się wzory dokumentów niezbędnych w czynności przejęcia uczniów oddziałów klas III, do klasy IV i uczniów klas VI, do klasy VII przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia publicznego gimnazjum na rok szkolny 2019/2020 w brzmieniu stanowiącym Załączniki Nr 2 - 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Przeniesienie uczniów następuje z dniem 1 września 2019 r, a uczniowie ci rozpoczynają naukę odpowiednio w klasach IV i VII w roku szkolnym 2019/2020.

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi publicznej szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia publicznego gimnazjum, dla której organem prowadzącym jest Gmina Łochów.

§5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, a także na tablicach ogłoszeń w gminnych placówkach oświatowych.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego