Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 11/2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 11/2019
Burmistrza Łochowa


z dnia 4 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994, ze zm.), art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018  r.  poz. 450, ze zm.) w związku z uchwałą nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28.11.2018 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok zarządzam, co następuje:


§ 1
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: organizacja wydarzeń mających na celu integrację mieszkańców wsi oraz miasta Łochowa poprzez imprezy kulturalne zrzeszające społeczność lokalną;
2) działalności społecznej:
a) organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
b) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez działania związane z integracją i aktywizacją osób starszych – prowadzenie form wsparcia seniorów na terenie Gminy Łochów;
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez promocję aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, w tym organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych stanowiących ofertę aktywnego wypoczynku dla rodzin z Gminy Łochów.

§ 2
  1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania lub powierzenia wykonywania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej umieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie;
2) na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie;
3) na stronie internetowej Gminy Łochów.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Łochowa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij