W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 34/2019

XML

Szczegóły

wydane przez Burmistz Łochowa

z dnia

w sprawie w sprawie poręczenia przez Gminę Łochów kredytu bankowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzelcu

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 34 /2019
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie poręczenia przez Gminę Łochów kredytu bankowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzelcu

Na podstawie § 5uchwały Nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok,  art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Udziela się poręczenia kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łochowie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pogorzelcu na realizację zadania sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. ”Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu droga do nowej jakości życia mieszkańców na obszarze LSR” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury” w kwocie 200.000 zł ( słownie: dwieście tysięcy złotych).
2. Poręczenie jest udzielone  na okres od 25 kwietnia 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.,

§ 2.
Spłata ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia będzie następować z udziału w podatku dochodowym  od osób fizycznych.

§ 3
.
Zostanie podpisana stosowna umowa, w której  będą szczegółowo określone zasady udzielonego poręczenia.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łochów.

 

 

 

 

Burmistrz Łochowa
 
Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane