W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Obwieszczenie GSR.6220.8.2023.MW

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Jadów
z dnia 13.03.2024r.

Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 i 803) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094, z późn. zm.)  podaje się do wiadomości publicznej

zawiadomienie

o wydanej w dniu 13.03.2024r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Jadów decyzji GSR.6220.8.2023.MW o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej ulicy Wakacyjnej i ulicy Liwcowej w miejscowości Urle”.
W związku z powyższym informuje się, że:
  • planowane przedsięwzięcie nie podlegało postępowaniu oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ),
  • organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach kończącej postępowanie jest Burmistrz Miasta i Gminy Jadów,
  • przed wydaniem decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Jadów wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wydanie opinii w kwestii przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, pokój Nr 21, z materiałem dowodowym zgromadzonym w aktach sprawy GSR.6220.8.2023.MW.
  • Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Jadów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Jadów
Dariusz Stanisław Kokoszka

Powiadom znajomego