W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Łochów, dnia 12.10.2023 r.

 WPROWADZENIE

  1. Do konsultacji skierowano projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok - akt prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Łochów.
  2. Burmistrz Łochowa Zarządzeniem nr 128/2023 z dnia 21 września 2023 r. zarządził rozpoczęcie konsultacji i określił przedmiot, formę oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

INFORMACJA O DZIAŁANIACH PODJĘTYCH W RAMACH KONSULTACJI WRAZ Z OMÓWIENIEM ZASTOSOWANYCH NARZĘDZI KONSULTACYJNYCH

  1. Przedmiotowe konsultacje z organizacjami pozarządowymi prowadzone były w następujących formach:
    1. Zbierania pisemnych/elektronicznych uwag organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie Gminy Łochów.
    2. Konsultacje zostały przeprowadzone w następującym terminie: od 22 września 2023 r. do 11 października 2023 r.

2. Projekt dokumentu oraz formularz uwag do programu umieszczono:

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.gminalochow.pl/

2)      na stronie internetowej Gminy: http://www.gminalochow.pl/

3)      na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łochowie.

  1. Uwagi do dokumentu można było przekazać:

1)    W formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Łochowie, al. Pokoju 75,
 07-130 Łochów;

2)      elektronicznie na adres e-mail: a.makowiecka@gminalochow.pl;

3)    osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie.

INFORMACJE O ZEBRANYCH OPINIACH I REKOMENDACJACH

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok nie zgłoszono  uwag i opinii.
 
Burmistrz Łochowa w projekcie Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok wprowadził zmianę w rozdziale 5 § 8 ust 1 pkt  2 lit. a

Rozdział 5 § 8 ust 1 pkt  2 lit. a otrzymał brzmienie:


„§ 8 ust 1 pkt 2 lit a organizacja działań profilaktycznych promujących styl życia wolny od uzależnień alkoholowych i przemocy, w tym także wydarzeń profilaktycznych o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, społecznym kierowanych do mieszkańców Gminy Łochów w ramach organizacji czasu wolnego jako alternatywa dla podejmowania zachowań ryzykownych”.
 
 
 Burmistrz Łochowa
Robert Mirosław Gołaszewski
 

Powiadom znajomego