W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Obwieszczenie WGKI.6220.4.7.2023.JM

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy WGKI.6220.4.7.2023.JM
Typ sprawy Zakończenie postępowania
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia

Łochów, 14.11.2023 r.


OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49  § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa
 

zawiadamia strony postępowania

 
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów w gminie Łochów” na wniosek Gminy Łochów, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza Skolimowskiego, Biuro Projektów
i Realizacji Inwestycji PROSKOL ul. 3 Maja 18 lok. 3, 08-110 Siedlce.
 
            Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 8.00-16.00, środa w godzinach 8.00-17.00 oraz piątek w godzinach 8.00-15.00 w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy.
            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.
            Ponadto Burmistrz Łochowa uprzejmie informuje, iż o kolejnych etapach postępowania, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony powiadamiane będą poprzez udostępnienie pism w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie https://bip.gminalochow.pl/Burmistrz Łochowa
 Robert Mirosław Gołaszewski

Powiadom znajomego