W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała Nr V/24/2015

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Łochów na lata 2014-2032”
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) oraz założeniami „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” przyjętego uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. (MP Nr 33, poz. 481) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje :
status uchwały obowiązująca

Uchwała NR V/24/2015
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 stycznia 2015 r.


w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Łochów na lata 2014-2032”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) oraz założeniami „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” przyjętego uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. (MP Nr 33, poz. 481) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje :

§ 1 .


Uchwala się „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Łochów na lata 2014-2032” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2 .


Traci moc Uchwała Nr XLII/334/2014 Rady miejskiej w Łochowie w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Łochów na lata 2014-2018”


§ 3 .


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 4 .


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie
Mirosław Ziółkowski

Załączniki

Program pdf, 659 kB

Powiadom znajomego