W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XXXIX/273/2017

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 206 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

UCHWAŁA NR XXXIX/273/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE
z dnia 8 lutego 2017 r.


w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016  r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 206 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:


§ 1.


Uchwała określa:
1) plan sieci publicznych szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Gminę Łochów, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Gminę Łochów, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Łochów klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, oraz granice obwodów klas dotychczasowych publicznych  gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łochów na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Gminę Łochów od dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.


§ 2.


 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI z siedzibą w Łochowie przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową wraz z oddziałami przedszkolnymi o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII:
1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej  w Łochowie,
2) siedziba: Łochów, ul. Żeromskiego 3, 07-130 Łochów.


§ 3.


Publiczne Gimnazjum w Łochowie z siedzibą w Łochowie przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową:
1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łochowie,
2) siedziba: Łochów, ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów,
3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,
4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018.


§ 4.


Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI z siedzibą w Łochowie przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową wraz z oddziałami przedszkolnymi o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII:
1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie,
2) siedziba: Łochów, ul. 1-go Maja 47, 07-130 Łochów.


§ 5.


Zespół Szkół w Kamionnie z siedzibą w Kamionnie przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową wraz z oddziałami przedszkolnymi:
1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa  im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie,
2) siedziba: Kamionna, ul. Szkolna 18, 07-130 Łochów,
3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,
4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018.


§ 6.


Zespół Szkół w Ostrówku z siedzibą w Ostrówku przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową wraz z oddziałami przedszkolnymi:
1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku,
2) siedziba: Ostrówek, ul. Szkolna 2, 07-132 Ostrówek,
3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,
4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018.


§ 7.


Zespół Szkół w Gwizdałach z siedzibą w Gwizdałach przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową wraz z oddziałami przedszkolnymi:
1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach,
2) siedziba: Gwizdały 89, 07-130 Łochów,
3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,
4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018.


§ 8.


Traci moc Uchwała Nr XXXII/248/3013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół samorządowych na terenie Gminy Łochów wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz granice ich obwodów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 6 czerwca 2013 r., poz. 6381).


§ 9.


Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75, a także  na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie.


§ 10.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 11.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Andrzej Suchenek

Załączniki

Powiadom znajomego