W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr LXIX/476/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały nr LXI/418/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów
zmieniająca uchwałę nr LXI/418/2023,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 11920

UCHWAŁA NR LXIX/476/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE


z dnia 25 października 2023 r.


w sprawie zmiany Uchwały nr LXI/418/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów


Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:


§ 1. W Uchwale nr LXI/418/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2771) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 w/w Uchwały otrzymuje brzmienie:


„§ 1. Ustala się wysokość, zasady ustalania i wypłaty diet dla sołtysów sołectw położonych na terenie Gminy Łochów, za czynności związane z wykonywaniem zadań wynikających ze statutu sołectwa, w szczególności za udział w sesjach Rady Miejskiej w Łochowie.”;

2) §3 ust. 1 pkt 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„4) w przypadku nieobecności sołtysa w danym miesiącu kalendarzowym na sesjach Rady Miejskiej w Łochowie wysokość diety wskazanej w §2 pkt 2 zostanie obliczona proporcjonalnie w stosunku do ogólnej liczby posiedzeń Rady w danym miesiącu kalendarzowym.”.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego