W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr LXXV/509/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie nadania statutu Samorządowemu Domowi Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 4016
UCHWAŁA NR LXXV/509/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie nadania statutu Samorządowemu Domowi Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLI/294/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia statutu dla Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego