W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr LXXVI/516/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej
status uchwały obowiązująca

UCHWAŁA NR LXXVI/516/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów uchwalonego Uchwałą Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 roku, zmienionego Uchwałą Nr XL/279/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej, Uchwałą Nr LXII/425/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 marca 2023 r.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej oraz Uchwałą Nr LXVIII/470/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej.

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o której mowa w § 1 ust. 1 polegać będzie na zmianie treści zapisów zawartych w §26 pkt 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego