W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr II/5/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2024-2040
status uchwały obowiązująca
Uchwała Nr 11/5/2024
Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia 29 maja 2024 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2024-2040

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609 ), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.1. W uchwale Nr LXXI 1/488/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2024-2040 wprowadza się następujące zmiany:

1)  Załącznik Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały

2)  Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF realizowanych w latach 2024-2028 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego