W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr II/6/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2024 rok
status uchwały obowiązująca

UCHWAŁA NR II/6/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE


z dnia 29 maja 2024 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2024 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 609) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale nr LXXII/489/ 2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łochów na 2024 rok z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:


1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 1 321 117,00 zł do kwoty 122 812 378,60 zł;
2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 27 568,00 zł do kwoty 101 732 256,08 zł;
3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 348 685,00 zł do kwoty 21 080 122,52 zł;
4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 189 458,00 zł do kwoty 126 387 913,41 zł;
5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 484 632,00 zł do kwoty 100 162 838,67 zł;
6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 295 174,00 zł do kwoty 26 225 074,74 zł;


§ 2. 1. Określa się deficyt budżetu w wysokości 3 575 534,81 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 755 786,81 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 819 748,00 zł.


2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 886 174,81 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 310 640,00 zł.


§ 3. Załącznik nr 1 – Plan dochodów Gminy Łochów w 2024 roku- Zmiany w planie dochodów stanowi załącznik nr 1 do uchwały.


§ 4. Załącznik nr 2- Plan dochodów bieżących Gminy Łochów w 2024 roku -Zmiany w planie dochodów bieżących stanowi załącznik nr 2 do uchwały.


§ 5. Załącznik nr 3 - Plan dochodów majątkowych Gminy Łochów w 2024 roku - Zmiany w planie dochodów majątkowych – stanowi załącznik nr 3 do uchwały.


§ 6. Załącznik nr 4- Plan wydatków Gminy Łochów w 2024 roku- Zmiany w planie wydatków – stanowi załącznik nr 4 do uchwały.


§ 7. Załącznik nr 5 - Plan wydatków bieżących Gminy Łochów w 2024 roku - Zmiany w planie wydatków bieżących stanowi załącznik nr 5 do uchwały.


§ 8. Załącznik nr 6 - Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.


§ 9. Załącznik nr 7 – Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.


§ 10. Załącznik nr 8 - Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łochów w 2024 roku – Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu stanowi załącznik nr 8 do uchwały.


§ 11. Załącznik nr 12 – Plan dochodów i wydatków Gminy Łochów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku –Zmiany w planie dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 9 do uchwały.


§ 12. Załącznik nr 13 – Plan dochodów i wydatków Gminy Łochów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku – Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jst stanowi załącznik nr 10 do uchwały.


§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego