W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr II/8/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Łochowa
status uchwały obowiązująca

UCHWAŁA NR II/8/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE


z dnia 29 maja 2024 r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Łochowa


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 3, art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1960 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się od dnia 06.05.2024 r. miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Łochowa - Pana Roberta Mirosława Gołaszewskiego w sposób następujący:


1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 10 430,00 zł;
2) dodatek funkcyjny w kwocie 3 450,00 zł;
3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 4 164,00 zł;
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego, który będzie wzrastał o 1 % za każdy dalszy rok pracy.


§ 2. Burmistrzowi poza wynagrodzeniem, o którym mowa w § 1 przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe ustalone według odrębnych przepisów.


§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/306/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Łochowa.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego