W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr II/12/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów
status uchwały obowiązująca

UCHWAŁA NR II/12/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE


z dnia 29 maja 2024 r.


w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2024 r. poz. 609) oraz art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r., poz. 737) i art. 52 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 754), Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.


2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w czasie przekraczającym czas wymieniony w § 1 ust. 1 wynosi 1,44 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym publicznej szkoły podstawowej.

3. Opłata o której mowa w § 1 ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.


§ 2. 1. Częściowo zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1 ust. 2:


1) o 50 % opłaty za drugie dziecko, gdy z usług publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.


2) o 50 % opłaty w przypadku, gdy z usług publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej korzysta dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, na które przyznany jest zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny.


2. Zwalnia się w całości z opłaty, o której mowa w § 1 ust. 2:


1) w przypadku, gdy dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat posiada orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.


2) za trzecie i kolejne dziecko, gdy z usług publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej korzysta troje i więcej dzieci z tej samej rodziny objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.


3. Rodzice ubiegający się o skorzystanie ze zwolnień określonych w § 2 ust. 1 i 2 zobowiązani są przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnień do tych zwolnień.

§ 3.  Traci moc uchwała Nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów (Dz. Urz. Woj. Maz. z.2023 r. poz. 7137).


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2024 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego