W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr III/24/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łochowa absolutorium za 2023 rok
UCHWAŁA NR III/24/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łochowa absolutorium za 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm. )oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok,

2) sprawozdaniem finansowym za 2023 rok wraz z informacją dodatkową,

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wyrażoną w uchwale Nr 3.e./149/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2024 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Łochowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2023 rok,

4) informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Łochów na dzień 31.12.2023 r.,

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łochowie,

- udziela się Burmistrzowi Łochowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa


Załączniki

Powiadom znajomego