W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 22/2019

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrz Łochowa
z dnia
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w związku z realizacją ”Lokalnego Programu Stypendialnego Gminy Łochów” dla wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjów na terenie Gminy Łochów
uchylone przez/utraciło moc na podstawie 57/2021
Status obowiązujące
ZARZĄDZENIE NR 22/2019
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w związku z realizacją ”Lokalnego Programu Stypendialnego Gminy Łochów” dla wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjów na terenie Gminy Łochów

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz Regulaminu Przyznawania Stypendium Burmistrza Łochowa – załącznika do uchwały Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienie stypendium Burmistrza Łochowa oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium dla wspierania  edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjów na terenie Gminy Łochów zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuję Komisję Stypendialną, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:
1) Krzysztof Szulim – Przewodniczący Komisji;
2) Katarzyna Borowska – Członek Komisji;
3) Paweł Gelbrecht – Członek Komisji;
4) Renata Jaczewska – Członek Komisji;
5) Agnieszka Pyźlak – Członek Komisji;
6) Magdalena Sobiczewska – Członek Komisji;
7) Renata Zapaśnik – Członek Komisji.

§ 2
1. Przewodniczący Komisji  Stypendialnej organizuje prace Komisji i prowadzi jej obrady.
2. Komisja pracuje, jeżeli w posiedzeniu Komisji uczestniczy co najmniej 2/3 jej składu.
3. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów.

§ 3
Do zadań Komisji należy:
1) Weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym;
2) Sprawdzenie kompletności dokumentów poświadczających uzyskane osiągnięcia;
3) Przedstawienie propozycji wysokości stypendiów.

§ 4
1. Z posiedzenia Komisji Stypendialnej sporządza się protokół, który podpisują członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
2. Protokół z posiedzenia Komisji przekazuje się Burmistrzowi Łochowa.

§ 5
Obsługę biurową prowadzonych spraw z zakresu udzielania stypendiów i obsługę biurową posiedzeń Komisji Stypendialnej zapewnia i prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Łochowie.

§ 6
Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Łochowie.

§ 7
Traci moc zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Łochowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej  w związku z realizacją ”Programu Stypendialnego Gminy Łochów” dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego