W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 01/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Łochowa
z dnia
w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
ZARZĄDZENIE NR 1/2024
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 2 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w związku z § 12 ust. 1 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Łochowie nr LXIX/474/2023 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ogłoszonym Zarządzeniem nr 150/2023 Burmistrza Łochowa z dnia 20 listopada 2023 r. na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

Zadanie 1: organizacja działań profilaktycznych promujących styl życia wolny od uzależnień alkoholowych i przemocy, w tym także wydarzeń profilaktycznych o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, społecznym kierowanych do mieszkańców Gminy Łochów w ramach organizacji czasu wolnego jako alternatywa dla podejmowania zachowań ryzykownych.

Zadanie 2: realizacja działań z zakresu profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność sportową wśród dzieci i młodzieży.

§ 2. W skład Komisji konkursowej wchodzą:

1) Anna Makowiecka - Przewodnicząca Komisji;
2) Angelika Pasek-Gilarska - Z-ca Przewodniczącej Komisji;
3) Maria Komuda – członek komisji;
4) Ewelina Renik - członek komisji;
5) Marek Górniaczyk - członek komisji;
6) Justyna Mościcka – członek komisji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia polecam Sekretarzowi Gminy Łochów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski


Załączniki

Powiadom znajomego