W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 21/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Łochowa
z dnia
w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży (współczynnik – WSS) oraz proporcji (prewskaźnik VAT - PP) na rok 2024 w celu rozliczania podatku od towarów i usług, a także zasad odliczania podatku naliczonego dla jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy Łochów
ZARZĄDZENIE NR 21/2024
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 16 lutego 2024 r.

w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży (współczynnik – WSS) oraz proporcji
(prewskaźnik VAT - PP) na rok 2024 w celu rozliczania podatku od towarów i usług, a także zasad
odliczania podatku naliczonego dla jednostek budżetowych i zakładu budżetowego
Gminy Łochów


Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz.120 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 86 ust. 2a - 2h, art. 90 ust. 2 - 6, 10, 10a, art. 90c, art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz.U. z 2015 r. poz. 2193), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W celu prawidłowego rozliczania podatku naliczonego w przypadku nabyć towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów działalności statutowej jak i pozostałej działalności ustala się dla jednostek budżetowych na 2024 rok proporcję rocznej struktury sprzedaży (współczynnik WSS) i proporcję (prewskaźnik VAT – PP) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dla celów korekty rocznej podatku naliczonego, o której mowa w art. 90 c i art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług, rzeczywisty współczynnik WSS i prewspółczynnik VAT PP, będą ustalane po zakończeniu roku, w terminie do 15 lutego 2024 roku, na podstawie danych z wykonania roku 2023.

§ 2. 1. W celu prawidłowego rozliczania podatku naliczonego w przypadku nabyć towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów działalności statutowej jak i pozostałej działalności ustala się dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie na 2024 rok proporcję rocznej struktury sprzedaży (współczynnik-WSS) i proporcję (prewskaźnik VAT – PP) zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dla celów korekty rocznej podatku naliczonego, o której mowa w art. 90 c i art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług, rzeczywisty współczynnik WSS i prewspółczynnik VAT PP, będą ustalane po zakończeniu roku, w terminie do 15 lutego 2024 roku, na podstawie danych z wykonania roku 2023.

§ 3. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się: pracownikowi Centrum Usług Wspólnych odpowiadającemu za prawidłowe rozliczenia w zakresie VAT w CUW i jednostkach obsługiwanych, dyrektorom i kierownikom jednostek budżetowych, dyrektorowi zakładu budżetowego.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Głównej Księgowej Centrum Usług Wspólnych i Głównej Księgowej Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

§ 4. Procedura wyliczenia WSS i PP stanowi dokument wewnętrzny i nie podlega publikacji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.


Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego