W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 22/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Łochowa
z dnia
w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży (współczynnik – WSS) oraz proporcji (prewskaźnik VAT – PP) na rok 2024 w celu rozliczania podatku od towarów i usług, a także zasad odliczania podatku naliczonego w Urzędzie Miejskim w Łochowie
ZARZĄDZENIE NR 22/2024
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 16 lutego 2024 r.

w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży (współczynnik – WSS) oraz proporcji
(prewskaźnik VAT – PP) na rok 2024 w celu rozliczania podatku od towarów i usług, a także zasad
odliczania podatku naliczonego w Urzędzie Miejskim w Łochowie


Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 86 ust. 2a-2h, art. 90 ust. 2-6, 10, 10a, art. 90c, art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U.2015 poz. 2193), zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu prawidłowego rozliczania podatku naliczonego w przypadku nabyć towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza przyjmuje się do stosowania w Urzędzie Miejskim w Łochowie na rok 2024 następujące wielkości:

1. Proporcję rocznego obrotu (rocznej struktury sprzedaży – WSS) w wysokości 83% ustaloną na podstawie danych za 2023 r. zgodnie z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, zawartą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

2. Proporcję (prewskaźnik VAT – PP) w wysokości 17% ustalony na podstawie danych za 2023 r. zgodnie z art. 86 ust. 22 ustawy o podatku od towarów i usług, zawarty w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się, że obniża się podatek należny o podatek naliczony, gdy przysługuje odliczenie zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług i jest możliwe odrębne określenie kwot podatku naliczonego w stosunku do nabytych towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.

2. Ustala się, że w przypadku, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie podatku naliczonego od nabycia towarów i usług służących działalności Urzędu, jeżeli wydatek związany jest zarówno z działalnością opodatkowaną VAT, zwolnioną jak i niepodlegającą VAT – odliczenie następuje przy pomocy proporcji rocznej struktury sprzedaży i proporcji prewskaźnika VAT ustalonych w § 1 ust. 1 i ust. 2.

§ 3. Dla celów korekty rocznej podatku naliczonego, o której mowa w art. 90c i art.91 ustawy o podatku od towarów i usług, rzeczywista proporcja rocznej struktury sprzedaży - WSS oraz rzeczywista proporcja prewskaźnika VAT - PP będą ustalane po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do 20 lutego roku następującego po roku za który dokonywane są ustalenia.

§ 4. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Miejskiego zajmującemu stanowisko służbowe ds. rozliczania podatku VAT.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Procedura wyliczenia WSS i PP stanowi dokument wewnętrzny i nie podlega publikacji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.


Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego