W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 24/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Łochowa
z dnia
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej ,,Pogodnej Starości” w Ostrówku w 2024 roku
ZARZĄDZENIE NR 24/2024
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 23 lutego 2024 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca
w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej ,,Pogodnej Starości” w Ostrówku w 2024 roku


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 60 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej ,,Pogodnej Starości” w Ostrówku w 2024 roku w wysokości – 6.156,60 zł (słownie złotych: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 60/100).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku oraz Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie.

§ 3. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Zarządzenie wchodzi w życie, od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.Z up. Burmistrza Łochowa

Małgorzata Łotarska
Z-ca Burmistrza Łochowa


Załączniki

Powiadom znajomego