W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 42/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Łochowa
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
ZARZĄDZENIE NR 42/2024
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w związku z Uchwałą Nr LXIX/474/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

1) działalności kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

Zadanie: podtrzymanie kultury lokalnej poprzez jej promowanie wśród lokalnej społeczności.

2) działalności społecznej:

Zadanie 1 Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez działania związane z integracją i aktywizacją osób starszych – prowadzenie form wsparcia seniorów na terenie Gminy Łochów.

Zadanie 2 Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze
 aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

§ 2. 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonywania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej umieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie;
2) na stronie internetowej Gminy Łochów;
3) na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Łochów.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego