W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 48/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Łochowa
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2024 rok
ZARZĄDZENIE NR 48/2024
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 14 Uchwały Nr LXXII/489/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łochów na 2024 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXII/489/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łochów na 2024 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 67 566,00 zł do kwoty 123 308 822,23 zł;
2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 67 566,00 zł do kwoty 101 053 077,45 zł;
3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 67 566,00 zł do kwoty 125 373 782,04 zł;
4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 67 566,00 zł do kwoty 98 018 271,76 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 – Plan dochodów Gminy Łochów w 2024 roku – zmiany w planie dochodów stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2- Plan dochodów bieżących Gminy Łochów w 2024 roku- zmiany w planie dochodów bieżących stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 4 - Plan wydatków Gminy Łochów w 2024 roku - zmiany w planie wydatków stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 5 - Plan wydatków bieżących Gminy Łochów w 2024 roku - zmiany w planie wydatków bieżących stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Załącznik nr 12 – Plan dochodów i wydatków Gminy Łochów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.


Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego