W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 64/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Łochowa
z dnia
w sprawie umów dzierżawy gruntów pod garaże
uchyla/traci moc 10/2024,
ZARZĄDZENIE NR 64/2024
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie umów dzierżawy gruntów pod garaże

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 11a ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 poz. 609), art. 13 ust. 1 i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr XLIV/350/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy gruntów pod garaże, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Polecam aby umowy dzierżawy gruntu pod zlokalizowanie budynku garażowego były zawierane na okres 20 lat – bez jednego dnia za cenę brutto 2,00 zł/m2 za miesiąc, zaś płatność czynszu będzie odbywała się w okresach rocznych.
2. Czynsz za dzierżawę będzie aktualizowany co roku na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez GUS.
3. Opłata o której mowa w ust. 1, będzie rozłożona na dwie raty. Pierwsza płatna do 30 maja, druga do 30 listopada każdego roku trwania umowy.
4. Dzierżawca 30 dni przed zakończeniem umowy dzierżawy zobowiązany jest do złożenia stosownego podania wyrażającego chęć kontynuacji umowy, w przeciwnym wypadku po upływie terminu obowiązywania umowy dzierżawy zobowiązany jest oddać nieruchomość wraz z usunięciem nakładów poniesionych na wydzierżawianym terenie (garaż) i spisać protokół zdawczo odbiorczy. Korzystanie z wydzierżawianej nieruchomości pomimo zakończenia umowy dzierżawy będzie tożsame z obciążeniem dzierżawcy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości w wysokości 200% stawki czynszu dzierżawnego ustalonego niniejszym zarządzeniem.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 10/2024 Burmistrza Łochowa z dnia 8 stycznia 2024 r., w sprawie umów dzierżawy gruntów pod garaże.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego