W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 75/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Łochowa
z dnia
w sprawie przeprowadzenia pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu służbowego
ZARZĄDZENIE NR 75/2024
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu służbowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z. 2024 r., poz. 609 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeznaczam do sprzedaży w formie pisemnego przetargu samochód ciężarowy marki Volkswagen Caddy, rok produkcji 2001 r., o numerze rejestracyjnym WWE 08MS, stanowiący własność Gminy Łochów.
2. Cena wywoławcza samochodu, o którym mowa w ust. 1 wynosi 1200,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych, 00/100).

§ 2. Powołuję Komisję do przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w § 1 w składzie:

1) Angelika Pasek-Gilarska – Przewodniczący Komisji;
2) Agnieszka Oniszk – Sekretarz Komisji;
3) Adrian Wronek – Członek Komisji;
4) Marek Kościesza – Członek Komisji.

§ 3. Do zadań Komisji przetargowej należy:

1) przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o przetargu;
2) przeprowadzenie przetargu;
3) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu;
4) podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu.

§ 4. Treść ogłoszenia o przetargu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego