W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 81/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Łochowa
z dnia
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2024 Burmistrza Łochowa z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19
zmieniające zarządzenie nr 29/2024,

ZARZĄDZENIE NR 81/2024
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2024 Burmistrza Łochowa z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie
opracowania planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków w ramach
Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

Na podstawie art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 29/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., zmienionego zarządzeniem nr 70/2024 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustalam plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r., poz. 1967), który przedstawia się następująco:

 

DOCHODY

 

Dział  

Rozdział  

§  

Plan  

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19  

853  

85395  

2180  

3.060,00

Ogółem:  

 

 

 

3.060,00

WYDATKI

 

Dział  

Rozdział  

§  

Plan  

Wypłaty dodatku do innych źródeł ciepła  

853  

85395  

3110  

3.000,00

Inne źródła ciepła (koszty obsługi)  

853  

85395  

4300  

60,00

Ogółem:  

 

 

 

3.060,00  

2. Ustalam plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022 r., poz. 2687), który przedstawia się następująco:

DOCHODY

 

Dział

Rozdział

§

Plan

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

852

85295

2180

7.502,87

Ogółem:

 

 

 

7.502,87

WYDATKI

 

Dział

Rozdział

§

Plan

Wypłaty dodatku gazowego  

852

85295

3110

7.355,77

Dodatek gazowy (koszty obsługi)

852

85295

4300

147,10

Ogółem:

 

 

 

7.502,87

    ”.                                                             

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Łochowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  

Burmistrz Łochowa
 
 
Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego