W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 82/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Łochowa
z dnia
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/2024 Burmistrza Łochowa z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy
zmieniające zarządzenie nr 19/2024,

ZARZĄDZENIE NR 82/2024
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/2024 Burmistrza Łochowa z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie
opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Na podstawie art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W zarządzeniu nr 19/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., zmienionego zarządzeniem nr 28/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., zarządzeniem nr 44/2024 z dnia 28 marca 2024 r., zarządzeniem nr 58/2024 z dnia 6 maja 2024 r. i zarządzeniem nr 71/2024 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy § 1 otrzymuje brzmienie:

”§ 1.1. Ustalam plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, który przedstawia się następująco:

 

DOCHODY

 

Dział  

Rozdział  

§  

Plan  

Fundusz Pomocy – zapewnienie  zakwaterowania i wyżywienia obywatelom  Ukrainy   

853  

85395  

2100  

272.080,00

Ogółem:  

 

 

 

272.080,00  

WYDATKI

 

Dział  

Rozdział  

§  

Plan  

Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

853  

85395  

3280  

270.000,00  

Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (koszty obsługi)

853  

85395  

4350  

1.361,98  

Zapewnienie zakwaterowania wyżywienia obywatelom Ukrainy (koszty obsługi)

853

85395

4740

600,00

Zapewnienie zakwaterowania wyżywienia obywatelom Ukrainy (koszty obsługi)

853

85395

4850

118,02

Ogółem:  

 

 

 

272.080,00  

  1. Ustalam plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy zgodnie z  art.  26  ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, który przedstawia się następująco:

DOCHODY

 

Dział  

Rozdział  

§  

Plan  

Fundusz Pomocy – świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy  

855  

85502  

2100  

109.180,00

Ogółem:  

 

 

 

109.180,00

 

WYDATKI

 

 

 

Dział  

Rozdział  

§  

Plan  

Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy  

855  

85502  

3290  

106.000,00

Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (koszty obsługi)   

855  

85502  

4350  

3.180,00  

Ogółem:  

 

 

 

109.180,00

  1. Ustalam plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy zgodnie z art. 29 i art. 30, art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, który przedstawia się następująco:

DOCHODY

 

Dział  

Rozdział  

§  

Plan  

Fundusz Pomocy – posiłek dla dzieci i młodzieży

852  

85230  

2100  

1.370,00  

Fundusz Pomocy – jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł  

853  

85395  

2100  

7.344,00  

Ogółem:  

 

 

 

8.714,00

WYDATKI

 

Dział  

Rozdział  

§  

Plan  

Posiłek dla dzieci i młodzieży  

852  

85230  

3290  

1.370,00  

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł  

853  

85395  

3290  

7.200,00  

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł (koszty obsługi)

853

85395

4350

144,00

Ogółem:  

 

 

 

8.714,00

  1. Ustalam plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy zgodnie z art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, który przedstawia się następująco:

DOCHODY

 

Dział  

Rozdział  

§  

Plan  

Fundusz Pomocy – nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy, potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru

750  

75011  

2100  

779,87  

Ogółem:  

 

 

 

779,87

WYDATKI

 

Dział  

Rozdział  

§  

Plan  

Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy, potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru

750  

75011  

4740  

656,63  

750  

75011  

4850  

123,24

Ogółem:  

 

 

 

779,87


§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Łochowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  

Burmistrz Łochowa
 
 
Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego