W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała Nr XXIX/197/2020

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla usytuowania kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowych SN 15 kV wraz z kablem światłowodowym oraz linii kablowych nN

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXIX/197/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla usytuowania kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowych SN 15 kV wraz z kablem światłowodowym oraz linii kablowych nN

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713), oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z dn. 2019 r. poz. 1145 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie postanawia, co następuje:

§ 1.

Wyrazić zgodę na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym - służebność przesyłu dla usytuowania sieci elektroenergetycznych na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w niezbędnym zakresie dla zapewnienia usytuowania urządzeń, zgodnie z załącznikami mapowymi nr 1-5, załączonymi do uchwały, na następujących działkach gminnych:

1) działka nr ewid. 331 w Łopiance: kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN oraz linia kablowa nN-0,4kV ;
2) działka nr ewid. 592 w Łojewie: linia kablowa SN-15kV;
3) działka nr ewid. 682 w Łojewie: złącze kablowe SN, linie kablowe SN-15kV wraz z kablem
teletechnicznym (światłowód);
4) działka nr ewid. 159/5 w Ostrówku: linie kablowe SN-15kV wraz z kablem teletechnicznym (światłowód);
5) działka nr ewid. 934/3 w Ostrówku: linie kablowe SN-15kV wraz z kablem teletechnicznym (światłowód),
linie kablowe nN-0,4kV, słup linii napowietrznej nN-0,4kV;
6) działka nr ewid. 929/1 w Ostrówku: linia kablowa SN-15kV wraz z kablem teletechnicznym (światłowód).

§ 2.

Traci moc Uchwała nr XXIII/169/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla usytuowania kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN i linii kablowych SN 15 kV.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr RyszawaZałączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane