W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XL/280/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łochów
Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XL/280/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 28 lipca 2021 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łochów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz 713 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łochów, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Łochowie NR XXXIX/277/2017 z 8 lutego 2017 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łochów (Dz.Urz.Woj.Maz. z 16 lutego 2017 r., poz. 1565), zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie NR XLI/290/2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/277/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łochów (Dz.Urz.Woj.Maz. z 4 kwietnia 2017 r., poz. 3206)

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Sławomir Piotr Ryszawa

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane