W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 20/2018

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrz Łochowa
z dnia
w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania Burmistrza Łochowa i zapasowego miejsca pracy w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim
Status obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 20/2018
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania Burmistrza Łochowa i zapasowego miejsca pracy w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim.


Na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz.1430 z późn. zm.)  § 11 ust, 1 pkt 1 i 2, §15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 917), oraz zarządzenia Nr 456 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 września 2014 r., w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W celu stworzenia warunków do sprawnego kierowania bezpieczeństwem na obszarze Gminy Łochów, w ramach funkcjonowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim, tworzy się Stanowisko Kierowania Burmistrza Łochowa, zwane dalej „Stanowiskiem Kierowania” (SK), 2. Opracowuje się Regulamin pracy i strukturę organizacyjną Stanowiska Kierowania Burmistrza Łochowa

§ 2.

Stanowisko Kierowania (SK) tworzy się na potrzeby zapewnienia ciągłości podejmowania decyzji i działań dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego w Gminie Łochów, w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w tym:
 1. Monitorowania źródeł, rodzajów, kierunków i skali zagrożeń bezpieczeństwa narodowego;
 2. Zapobiegania powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa narodowego;
 3. Zapobiegania skutkom zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, a także ich usuwania; 4. Kierowania realizacją zadań obronnych na terenie gminy.

§ 3.

Stanowisko Kierowania (SK) organizuje się w stałej siedzibie Urzędu Gminy w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów oraz w zapasowym miejscu pracy.

§ 4.

W stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny w ramach funkcjonowania Systemu Kierowania Wojewody Mazowieckiego zapewnieniem realizacji zadań obronnych wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Łochów kieruje Burmistrz Łochowa.

§ 5.

Do głównych zadań w ramach przygotowania Stanowiska Kierowania (SK) oraz zapasowego miejsca pracy należy:
 1. Opracowanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem stanowiska kierowania (SK) w stałej siedzibie Urzędu i zapasowym miejscu pracy;
 2. Utrzymanie stanu technicznego oraz modernizację infrastruktury technicznej przez jej użytkowników w czasie pokoju;
 3. Ustalenie zasad i trybu obiegu informacji dotyczących gotowości do realizacji zadań obronnych oraz zorganizowanie systemu teleinformatycznego;
 4. Wyposażenie stanowiska kierowania w urządzenia łączności zapewniające możliwość niezakłóconej pracy;
 5. Wyposażenie stanowiska kierowania w źródła energii elektrycznej, których działanie jest niezależne od ogólnodostępnej sieci energetycznej;
 6. Wyposażenie stanowiska kierowania w urządzenia techniczne, sanitarne oraz sprzęt biurowy i kwaterunkowy niezbędny do pracy i odpoczynku;
 7. Zorganizowanie :
a) wyżywienia i zaopatrzenia w artykuły codziennego użytku i materiały eksploatacyjne; b) zabezpieczenia medycznego;
c) transportu oraz obsługi pojazdów i urządzeń technicznych;
 1. Zorganizowania systemu powiadamiania i alarmowania o zagrożeniu z powietrza oraz skażenia i zakażenia;
 2. Przygotowanie środków do:
a)  rozwinięcia i odtwarzania systemu łączności oraz utrzymania bezpieczeństwa teleinformatycznego;
b)  ochrony stanowiska kierowania, w tym przed rozpoznaniem;
c)  przemieszczania do zapasowego miejsca pracy

§ 6.

W procesie przygotowania, rozwijania i funkcjonowania Stanowiska Kierowania Burmistrza oraz przemieszczenia Urzędu na zapasowe miejsce pracy wyznaczam następujące zadania:
1 . Sekretarz Gminy
1) Koordynuje realizację przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i przemieszczeniem Urzędu na zapasowe miejsce pracy;
2) Kieruje całokształtem przedsięwzięć związanych z rozwijaniem, funkcjonowaniem i zwijaniem SK w stałej siedzibie Urzędu i na zapasowym miejscu pracy;
3) Wyznacza pracowników Urzędu i współdziała z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu oraz kierownikami podległych jednostek organizacyjnych do zabezpieczenia funkcjonowania SK w systemie dwuzmianowym w stałej siedzibie Urzędu i na zapasowym miejscu pracy.
2. Inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
1)  Opracowuje dokumenty wchodzące w skład dokumentacji stanowiska kierowania (regulamin Stanowiska
Kierowania)
2)  Zapewnia aktualizację dokumentów Stanowiska Kierowania;
3)  Zapewnia szkolenie pracowników wyznaczonych do pracy na Stanowisku Kierowania;
4)  Przygotowuje system powiadamiania i alarmowania o zagrożeniach z powietrza oraz skażeniach i zakażeniach;
5)  Zapewnia świadczenia na rzecz obrony w zakresie przygotowania infrastruktury;
3. Inspektor ds. obsługi informatycznej
1)  Organizuje systemy teleinformatyczne do obsługi Stanowiska Kierowanie w dotychczasowym miejscu pracy i w zapasowym miejscu pracy;
2)  Wyposaża Stanowisko Kierowania w urządzenia łączności zapewniające możliwość niezakłóconej pracy na Stanowisku Kierowania w dotychczasowym miejscu pracy i w zapasowym miejscu pracy;
3)  Przygotowuje środki do rozwinięcia i odtwarzania systemu łączności oraz utrzymania bezpieczeństwa teleinformatycznego;
4)  Prowadzi ewidencję dokumentów niejawnych związanych z funkcjonowaniem Stanowiska Kierowania.
4. Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
1)  Ustala zasady i tryb obiegu informacji niejawnych dotyczących gotowości Stanowiska Kierowania;
2)  Opracowuje dokumentację związaną z ochroną Stanowiska Kierowania w dotychczasowym miejscu pracy i w zapasowym miejscu pracy;
5. Wydział Organizacyjno-Administracyjny (WOA)
1)  Zapewnia utrzymanie, w czasie pokoju, odpowiedniego stanu technicznego oraz modernizację infrastruktury technicznej przeznaczonej do funkcjonowania Stanowiska Kierowania w dotychczasowym miejscu pracy i w zapasowym miejscu pracy;
2)  Wyposaża Stanowisko Kierowania w dotychczasowym miejscu pracy i w zapasowym miejscu pracy w źródła energii elektrycznej, których działanie jest niezależne od ogólnokrajowej sieci energetycznej;
3)  Wyposaża Stanowisko Kierowania w dotychczasowym miejscu pracy i w zapasowym miejscu pracy w urządzenia techniczne, sanitarne oraz sprzęt biurowy i kwaterunkowy niezbędny do pracy i odpoczynku;
4)  Zorganizuje :
-  wyżywienie i zaopatrzenie w artykuły codziennego użytku i materiały eksploatacyjne;
-  zabezpiecza opiekę medyczną;
-  transport oraz obsługę pojazdów i urządzeń technicznych;
3) Przygotowuje środki transportu do przemieszczenia do zapasowego miejsca pracy.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                          

                                                                                                       Burmistrz Łochowa

                                                                                                     Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane