W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 27/2018

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrz Łochowa
z dnia
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miejskim w Łochowie
Status obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 27/2018

BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miejskim w Łochowie

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 nr 148, poz. 973 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe dofinansowania okularów korygujących wzrok.

§ 2.

Dofinansowanie następuje jeżeli:

1) badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego;

2) w przypadku konieczności wymiany okularów korekcyjnych wcześniej niż ustalony przez lekarza termin kolejnego badania okresowego, pracownik może zwrócić się do pracodawcy z uzasadnionym wnioskiem o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, wzór wniosku pracownika o przeprowadzenie wcześniejszego badania wzroku w związku z pogorszeniem jakości widzenia podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) pracownik użytkuje monitor ekranowy przez co najmniej połowę swojego dobowego wymiaru czasu pracy.

§ 3.

Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Łochowie w wysokości 300 zł.

§ 4.

W przypadku zakupu okularów korygujących wzrok na wartość niższą niż 300 zł pracodawca refunduje pracownikowi kwotę wynikającą z wystawionego dokumentu potwierdzającego zakup okularów.

§ 5.

W przypadku zakupu okularów korygujących wzrok na wartość wyższą niż 300 zł pracodawca refunduje zakup okularów korygujących wzrok nie wyższej niż 300 zł.

§ 6.

Dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok następuje nie częściej niż raz na 2 lata.

§ 7.

Podstawą zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok są przedstawione przez pracownika:

  1. wniosek o dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok, wystawiony na nazwisko pracownika (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia);
  2. dokument potwierdzający zakup okularów korygujących wzrok, wystawiony na Urząd Miejski w Łochowie.

§ 8.

Pracownik, w celu otrzymania zwrotu kosztów związanych z zakupem okularów korygujących wzrok, składa dokumenty wymienione w § 7 do pracownika prowadzącego sprawy kadrowe.

§ 9.

Pracownik prowadzący sprawy kadrowe po dokonaniu weryfikacji merytorycznej złożonej dokumentacji przekazuje ją wraz z oryginałem rachunku/faktury do Referatu Finansowo - Budżetowego w celu dokonania wypłaty należnej kwoty.

§ 10.

Refundacja ustalonej kwoty następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym zakup okularów korygujących wzrok przez pracownika. Zwrot poniesionych kosztów następuje w kasie Urzędu Miejskiego w Łochowie.

§ 11.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów, których zakup został zrefundowany przez pracodawcę, pracodawca nie ponosi kosztów zakupu nowych okularów korygujących wzrok.

§ 12.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łochów.

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Zarządzenie pdf, 1.1 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane