W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Obwieszczenie WGKI.6220.1.11.2024.JM

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy WGKI.6220.1.11.2024.JM
Typ sprawy Zakończenie postępowania
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

Łochów, 25.06.2024 r.

WGKI.6220.1.11.2024.JM


OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa

zawiadamia strony postępowania


o wydaniu w dniu 25.06.2024 r. znak: WGKI.6220.1.10.2024.JM postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa hali wraz z częścią administracyjno-sanitarną, zbiornikiem wody ppoż, portiernią, trafostacją oraz projektem zagospodarowania terenu (drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi i parkingami) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na dz. ewid. nr 925/80, 925/79, 925/78, 925/25, 925/66, 925/19, 925/18 (jedn. 143305_5.0024.), obręb 0024 Ostrówek, ul. Św. Jana Pawła II 4, 07-132 Ostrówek, gm. Łochów, pow. węgrowski,
woj. mazowieckie”.
           Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 8.00-16.00, środa w godzinach 8.00-17.00 oraz piątek w godzinach 8.00-15.00 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie http://bip.gminalochow.pl/.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Łochowa, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z up. Burmistrza
mgr Małgorzata Łotarska
Z-ca Burmistrza

Załączniki

Powiadom znajomego