Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kierownictwo

Burmistrz ŁochowaRobert Mirosław Gołaszewski

Godziny pracy

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

Poniedziałek

8:00 – 16:00

Wtorek

8:00 – 16:00

Środa

8:00 – 17:00

Czwartek

8:00 – 16:00

Piątek

8:00 – 15:00

Konta bankowe

Numery kont bankowych na które można dokonywać wpłat z tytułu należności wobec Gminy Łochów:

19 9233 0001 0000 0127 2000 0040
konto podstawowe

65 9233 0001 0000 0127 2000 0570
e-podatki (od osób fizyczn.: rolny, leśny i od nieruchomości)
 
18 9233 0001 0000 0127 2000 0640
opł. za odpady komunalne:

74 9233 0001 0000 0127 2000 0020
depozyty (wadia):

Tablica ogłoszeń

Przetarg na dzierżawa działek nr 5/9, 5/15, 5/16 w Kaliskach

  Łochów dn. 03.12.2019 r.   OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU   Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21.07.1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2018 r., poz. 2204/ i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie zasad...

zaproszenie do składania ofert na operat szacunkowy w sprawie opłaty planistycznej

Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na sporządzenie operatu szacunkowego określenia aktualnej wartości rynkowej dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty planistycznej dla działki nr 202/11 położonej w miejscowości Jerzyska gm. Łochów. Szczegółowych informacji dotyczących...

ul. Jana Pawła 12 w Ostrówku

Łochów dn. 15.11.2019 r.     OGŁOSZENIE O PRZETARGU   Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie zasad i...

Brzuza

Łochów dn. 14.11.2019 r.     OGŁOSZENIE O PRZETARGU     Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie...

Gwizdały

Łochów dn. 16.10.2019 r.   OGŁOSZENIE O PRZETARGU     Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204)i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie zasad i...

Praca

stanowisko: podinspektor ds. geodezji

stanowisko podinspektor ds. geodezji

miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: podinspektor ds. gospodarki komunalnej

stanowisko podinspektor ds. gospodarki komunalnej

miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: podinspektor ds. geodezji

stanowisko podinspektor ds. geodezji

miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: Specjalista ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

stanowisko Specjalista ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: Specjalista ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

stanowisko Specjalista ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

stanowisko stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji 2 budynków komunalnych położonych w Łochowie przy ul. Fabrycznej 2 i Fabrycznej 3

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji 2 budynków komunalnych położonych w Łochowie przy ul. Fabrycznej 2 i Fabrycznej 3

nr sprawy ZP.271.2.44.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

zamówienie na: Dostawa opału w zakresie paliw stałych dla jednostek organizacyjnych gminy Łochów

zamówienie na Dostawa opału w zakresie paliw stałych dla jednostek organizacyjnych gminy Łochów

nr sprawy ZP.271.2.43.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

zamówienie na: Zakup pracowni terminalowej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku

zamówienie na Zakup pracowni terminalowej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku

nr sprawy CUW.ZC.26.2019

zamawiający Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

cena do 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, Pokój Nr 14

zamówienie na: Sukcesywny zakup paliw dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Łochów

zamówienie na Sukcesywny zakup paliw dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Łochów

nr sprawy ZP.271.1.16.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

cena powyżej 30 000 euro a poniżej kwoty 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro)

zamówienie na: Sukcesywny zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych jednostek organizacyjnych Gminy Łochów

zamówienie na Sukcesywny zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych jednostek organizacyjnych Gminy Łochów

nr sprawy ZP.271.1.15.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

cena powyżej 30 000 euro a poniżej kwoty 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro)

zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów

zamówienie na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów

nr sprawy ZP.271.1.14.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

cena powyżej kwoty 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Uchwały Rady

uchwała nr: XIV/114/2019

uchwała nr XIV/114/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 12719 z dnia

uchwała nr: XIV/113/2019

uchwała nr XIV/113/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łochów

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 12718 z dnia

uchwała nr: XIV/112/2019

uchwała nr XIV/112/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łochowie

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 12717 z dnia

uchwała nr: XIV/111/2019

uchwała nr XIV/111/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

zmieniająca uchwałę nr IX/80/2019 w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV/110/2019

uchwała nr XIV/110/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

zmieniająca uchwałę nr LXIV/454/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV/109/2019

uchwała nr XIV/109/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 92/2019

zarządzenie nr 92/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 652, położonej w obrębie wsi Baczki, gmina Łochów

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 91/2019

zarządzenie nr 91/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 90/2019

zarządzenie nr 90/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 89/2019

zarządzenie nr 89/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 88/2019

zarządzenie nr 88/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 87/2019

zarządzenie nr 87/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij