Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kierownictwo

Godziny pracy

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

Poniedziałek

8:00 – 16:00

Wtorek

8:00 – 16:00

Środa

8:00 – 17:00

Czwartek

8:00 – 16:00

Piątek

8:00 – 15:00

Konta bankowe

Numery kont bankowych na które można dokonywać wpłat z tytułu należności wobec Gminy Łochów:

19 9233 0001 0000 0127 2000 0040
konto podstawowe

65 9233 0001 0000 0127 2000 0570
e-podatki (od osób fizyczn.: rolny, leśny i od nieruchomości)
 
18 9233 0001 0000 0127 2000 0640
opł. za odpady komunalne:

74 9233 0001 0000 0127 2000 0020
depozyty (wadia):

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie RGPP 6733.28.2018

Łochów dn. 10.10.2018 r.   RGPP. 6733.28.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm ), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne i...

Obwieszczenie RGPP 6733.21.2018

Łochów dn. 04.10.2018 r. RGPP. 6733.21.2018   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że w dniu...

Obwieszczenie RGPP 6733.27.2018

Łochów dn. 04.10.2018 r.   RGPP.6733.27.2018   O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte...

Ogłoszenie o przetragu na sprzedaż dz. nr 67,68,70 Łopianka

Łochów dn. 28.09.2018 r.   OGŁOSZENIE O PRZETARGU   Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie...

Praca

stanowisko: Pracownik Socjalny

stanowisko Pracownik Socjalny

miejsce pracy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie (Urząd Miejski w Łochowie)

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie (Urząd Miejski w Łochowie), Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej

stanowisko stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej

miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: Archwista

stanowisko Archwista

miejsce pracy Archiwum Zakładowe Urzędu Miejskiego w Łochowie, Łosiewice 75, 07-132 Ostrówek, Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: stanowisko urzędnicze ds. geodezji

stanowisko stanowisko urzędnicze ds. geodezji

miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: stanowisko urzędnicze ds. geodezji

stanowisko stanowisko urzędnicze ds. geodezji

miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: Kierownik Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego

stanowisko Kierownik Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego

miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja pokoju 75, 07-130 Łochów

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Łochów – II postępowanie

zamówienie na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Łochów – II postępowanie

nr sprawy ZP.271.1.24.2018

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

cena powyżej kwoty 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro)

zamówienie na: Roboty budowlane wewnątrz budynku garażowo-magazynowego OSP Łochów ul. Fabryczna – II postępowanie

zamówienie na Roboty budowlane wewnątrz budynku garażowo-magazynowego OSP Łochów ul. Fabryczna – II postępowanie

nr sprawy ZP.271.1.25.2018

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena powyżej kwoty 30 000 euro a poniżej kwoty 5 548 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro)

zamówienie na: Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

zamówienie na Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

nr sprawy ZP.271.2.30.2018

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

zamówienie na: Roboty budowlane wewnątrz budynku garażowo-magazynowego OSP Łochów ul. Fabryczna

zamówienie na Roboty budowlane wewnątrz budynku garażowo-magazynowego OSP Łochów ul. Fabryczna

nr sprawy ZP.271.1.23.2018

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

cena powyżej kwoty 30 000 euro a poniżej kwoty 5 548 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro)

zamówienie na: Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla miasta i gminy Łochów

zamówienie na Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla miasta i gminy Łochów

nr sprawy ZP.271.2.29.2018

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

zamówienie na: Konserwacja rowów gminnych

zamówienie na Konserwacja rowów gminnych

nr sprawy ZP.271.2.28.2018

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

Uchwały Rady

uchwała nr: LXIV/452/2018

uchwała nr LXIV/452/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2018-2037

uchwała nr: LXIV/459/2018

uchwała nr LXIV/459/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łochowa

uchwała nr: LXIV/458/2018

uchwała nr LXIV/458/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia oraz kontenerowej stacji transformatorowej

uchwała nr: LXIV/457/2018

uchwała nr LXIV/457/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łochów na lata 2018 – 2023

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 9500 z dnia

uchwała nr: LXIV/456/2018

uchwała nr LXIV/456/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

zmieniająca uchwałę nr LI/351/2017 w sprawie w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2018 rok

uchwała nr: LXIV/455/2018

uchwała nr LXIV/455/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XXX/191/2016 w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łochów

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 9499 z dnia

Zarządzenia

zarządzenie nr: 71/2018

zarządzenie nr 71/2018

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie przyjęcia i wdrożenia: Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 70/2018

zarządzenie nr 70/2018

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedla Łochów dotyczących Budżetu partycypacyjnego na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 69/2018

zarządzenie nr 69/2018

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 68/2018

zarządzenie nr 68/2018

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 67/2018

zarządzenie nr 67/2018

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego dla inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Zacisznej w Ostrówku o długości 68,91 m, dz.ew.nr 902/30, 902/31, od km 0+000 do km 0+068,91”; „Przebudowa drogi gminnej nr 420414W Barchów – Budziska na odcinku od km 0+603,61 do km 2+697,10 o długości 2 093,49mb”; „Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku”; „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kamionna na odcinku od km 1+087 do km 1+717”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 66/2018

zarządzenie nr 66/2018

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie o rozpoczęciu konsultacji zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij