Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kierownictwo

Burmistrz ŁochowaRobert Mirosław Gołaszewski

Godziny pracy

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

Poniedziałek

8:00 – 16:00

Wtorek

8:00 – 16:00

Środa

8:00 – 17:00

Czwartek

8:00 – 16:00

Piątek

8:00 – 15:00

Konta bankowe

Numery kont bankowych na które można dokonywać wpłat z tytułu należności wobec Gminy Łochów:

19 9233 0001 0000 0127 2000 0040
konto podstawowe

65 9233 0001 0000 0127 2000 0570
e-podatki (od osób fizyczn.: rolny, leśny i od nieruchomości)
 
18 9233 0001 0000 0127 2000 0640
opł. za odpady komunalne:

74 9233 0001 0000 0127 2000 0020
depozyty (wadia):

Tablica ogłoszeń

Gwizdały

Łochów dn. 16.10.2019 r.   OGŁOSZENIE O PRZETARGU     Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204)i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie zasad i...

Obwieszczenie RGPP 6733.2.2019

Łochów dn. 14.08.2019 r. RGPP. 6733.2.2019   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że w dniu 14.08.2019...

wynik przetargu Gwizdały 810, 811, 813

Łochów dn. 01.08.2019 r.   Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń od dnia 01.08.2019 r. do dnia 08.08.2019 r.     INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NR RGPP 6840.7.2019 z dnia 01.08.2019 r.            W dniu...

Praca

stanowisko: podinspektor ds. geodezji

stanowisko podinspektor ds. geodezji

miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: Specjalista ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

stanowisko Specjalista ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: Specjalista ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

stanowisko Specjalista ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

stanowisko stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: Specjalista ds.księgowości

stanowisko Specjalista ds.księgowości

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: Dyrektor Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie

stanowisko Dyrektor Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie

miejsce pracy Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Opracowanie audytu ex-post dla projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów

zamówienie na Opracowanie audytu ex-post dla projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów

nr sprawy ZP.271.2.39.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

zamówienie na: Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów – Zadanie 9

zamówienie na Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów – Zadanie 9

nr sprawy ZP.271.1.13.2019

zamawiający Gmina Łochów

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena powyżej kwoty 30 000 euro a poniżej kwoty 5 548 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro)

zamówienie na: Konserwacja rowu odwadniającego w Łochowie długości ok 2500 mb

zamówienie na Konserwacja rowu odwadniającego w Łochowie długości ok 2500 mb

nr sprawy ZP.271.2.38.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

zamówienie na: Budowa oświetlenia parkingu przy hali sportowej w Łochowie

zamówienie na Budowa oświetlenia parkingu przy hali sportowej w Łochowie

nr sprawy ZP.271.2.37.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

zamówienie na: Konserwacja rowów gminnych

zamówienie na Konserwacja rowów gminnych

nr sprawy ZP.271.2.36.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

zamówienie na: Wykonanie w budynku Urzędu Miejskiego w Łochowie ul. Aleja Pokoju 75, remontu generalnego dwóch pomieszczeń. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi.

zamówienie na Wykonanie w budynku Urzędu Miejskiego w Łochowie ul. Aleja Pokoju 75, remontu generalnego dwóch pomieszczeń. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi.

nr sprawy MGOPS-2111-1/09/2019

zamawiający Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS) w Łochowie

tryb zamówienia zapytanie o cenę

rodzaj przetargu Usługi

cena do 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 115 (Piętro I)

Uchwały Rady

uchwała nr: XI/96/2019

uchwała nr XI/96/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć podlegających finansowaniu z funduszu sołeckiego

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/95/2019

uchwała nr XI/95/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

zmieniająca uchwałę nr V/40/2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 10400 z dnia

uchwała nr: XI/94/2019

uchwała nr XI/94/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łochów

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 10398 z dnia

uchwała nr: XI/93/2019

uchwała nr XI/93/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łochów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 10399 z dnia

uchwała nr: XI/92/2019

uchwała nr XI/92/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów wsi Ostrówek, gmina Łochów

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/91/2019

uchwała nr XI/91/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Łochowie

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 73/2019

zarządzenie nr 73/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 72/2019

zarządzenie nr 72/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego dla inwestycji pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 71/2019

zarządzenie nr 71/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Łochów

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 70/2019

zarządzenie nr 70/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 90/2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Łochów, jej jednostkach budżetowych i samorządowym zakładzie budżetowym

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 69/2019

zarządzenie nr 69/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie o rozpoczęciu konsultacji zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 68/2019

zarządzenie nr 68/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie rozpoczęcia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij