Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kierownictwo

Burmistrz ŁochowaRobert Mirosław Gołaszewski

Godziny pracy

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

Poniedziałek

8:00 – 16:00

Wtorek

8:00 – 16:00

Środa

8:00 – 17:00

Czwartek

8:00 – 16:00

Piątek

8:00 – 15:00

Konta bankowe

Numery kont bankowych na które można dokonywać wpłat z tytułu należności wobec Gminy Łochów:

19 9233 0001 0000 0127 2000 0040
konto podstawowe

65 9233 0001 0000 0127 2000 0570
e-podatki (od osób fizyczn.: rolny, leśny i od nieruchomości)
 
18 9233 0001 0000 0127 2000 0640
opł. za odpady komunalne:

74 9233 0001 0000 0127 2000 0020
depozyty (wadia):

Tablica ogłoszeń

Praca

stanowisko: Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Medarda Downarowicza w Łochowie

stanowisko Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Medarda Downarowicza w Łochowie

miejsce pracy Biblioteka Publiczna im. Medarda Downarowicza ul. 1 Maja 24, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: Specjalista ds. księgowości CUW w Łochowie

stanowisko Specjalista ds. księgowości CUW w Łochowie

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów - Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM)

stanowisko: Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie

stanowisko Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów - Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM)

stanowisko: Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie

stanowisko Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów - Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM)

stanowisko: Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie

stanowisko Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów - Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM)

stanowisko: podinspektor ds. geodezji

stanowisko podinspektor ds. geodezji

miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Budziska i Baczki

zamówienie na Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Budziska i Baczki

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.271.2.14.2020

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

cena poniżej kwoty 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl

zamówienie na: Zakup laptopów do Placówek Oświatowych w Gminie Łochów

zamówienie na Zakup laptopów do Placówek Oświatowych w Gminie Łochów

Status zamówienia aktualne

nr sprawy CUW.ZC.01.2020

zamawiający Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

cena do 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, Pokój Nr 14

zamówienie na: Usługi kominiarskie w budynkach stanowiących mienie Gminy Łochów

zamówienie na Usługi kominiarskie w budynkach stanowiących mienie Gminy Łochów

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.271.2.13.2020

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

cena poniżej kwoty 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl

zamówienie na: Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych stanowiących mienie Gminy Łochów

zamówienie na Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych stanowiących mienie Gminy Łochów

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.271.2.12.2020

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

cena poniżej kwoty 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl

zamówienie na: Budowa dwóch altanek na placu przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach

zamówienie na Budowa dwóch altanek na placu przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP.271.2.11.2020

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

Uchwały Rady

uchwała nr: XXI/157/2020

uchwała nr XXI/157/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/145/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2020 roku.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 2908

uchwała nr: XXI/156/2020

uchwała nr XXI/156/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 2907

uchwała nr: XXI/155/2020

uchwała nr XXI/155/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 2906

uchwała nr: XXI/154/2020

uchwała nr XXI/154/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie przystąpienia Gminy Łochów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXI/153/2020

uchwała nr XXI/153/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zachowania trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXI/152/2020

uchwała nr XXI/152/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2020 rok

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 3149

Zarządzenia

zarządzenie nr: 28/2020

zarządzenie nr 28/2020

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 27/2020

zarządzenie nr 27/2020

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2020 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 26/2020

zarządzenie nr 26/2020

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 25/2020

zarządzenie nr 25/2020

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 24/2020

zarządzenie nr 24/2020

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2020 Burmistrza Łochowa z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Łochowie i jednostek organizacyjnych Gminy

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 23/2020

zarządzenie nr 23/2020

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2019 rok

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij