Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kierownictwo

Burmistrz ŁochowaRobert Mirosław Gołaszewski

Godziny pracy

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

Poniedziałek

8:00 – 16:00

Wtorek

8:00 – 16:00

Środa

8:00 – 17:00

Czwartek

8:00 – 16:00

Piątek

8:00 – 15:00

Konta bankowe

Numery kont bankowych na które można dokonywać wpłat z tytułu należności wobec Gminy Łochów:

19 9233 0001 0000 0127 2000 0040
konto podstawowe

65 9233 0001 0000 0127 2000 0570
e-podatki (od osób fizyczn.: rolny, leśny i od nieruchomości)
 
18 9233 0001 0000 0127 2000 0640
opł. za odpady komunalne:

74 9233 0001 0000 0127 2000 0020
depozyty (wadia):

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie RGPP 6733.2.2019

Łochów dn. 14.08.2019 r. RGPP. 6733.2.2019   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że w dniu 14.08.2019...

wynik przetargu Gwizdały 810, 811, 813

Łochów dn. 01.08.2019 r.   Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń od dnia 01.08.2019 r. do dnia 08.08.2019 r.     INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NR RGPP 6840.7.2019 z dnia 01.08.2019 r.            W dniu...

Informacja o wyborze oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Łojew

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY CENOWEJ Na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 504, 499 i 507/2 położone w miejscowości Łojew, gm. Łochów. Burmistrz  Łochowa informuje, że na podstawie zapytania o cenę z...

Informacja o wyborze oferty cenowej na przeprowadzenie oceny prawidłowości rozgraniczenia nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki 245 i 247 położone w Kaliskach

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY CENOWEJ Na przeprowadzenie oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz ustalenia zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami, dotyczących rozgraniczenia  nieruchomości, działki nr 245 z działką nr 247,...

sprzedaż dz. nr 59 Kamionna gm. Łochów

Łochów dn. 05.07.2019 r.   OGŁOSZENIE O PRZETARGU   Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie...

Praca

stanowisko: stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

stanowisko stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: specjalista ds.księgowości

stanowisko specjalista ds.księgowości

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie

stanowisko: Dyrektor Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie

stanowisko Dyrektor Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie

miejsce pracy Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: stanowisko urzędnicze ds. rozliczania systemu gospodarki odpadami

stanowisko stanowisko urzędnicze ds. rozliczania systemu gospodarki odpadami

miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: Pracownik Socjalny

stanowisko Pracownik Socjalny

miejsce pracy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie (Urząd Miejski w Łochowie)

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie (Urząd Miejski w Łochowie), Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej

stanowisko stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej

miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Zakup wyposażenia placów zabaw w 2019 r – postępowanie 2

zamówienie na Zakup wyposażenia placów zabaw w 2019 r – postępowanie 2

nr sprawy ZP.271.2.30.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

zamówienie na: Modernizacja kotłowni świetlicy wiejskiej w Barchowie – postępowanie 2

zamówienie na Modernizacja kotłowni świetlicy wiejskiej w Barchowie – postępowanie 2

nr sprawy ZP.271.2.29.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

zamówienie na: Wykonanie „Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów wsi Ostrówek, gmina Łochów”

zamówienie na Wykonanie „Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów wsi Ostrówek, gmina Łochów”

nr sprawy ZP.271.3.2.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie o cenę

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 110 (I piętro) lub adres e-mail: miejscowe.plany@gminalochow.pl

zamówienie na: Budowa monitoringu w parku miejskim „Dębinka” w Łochowie

zamówienie na Budowa monitoringu w parku miejskim „Dębinka” w Łochowie

nr sprawy ZP.271.2.28.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

zamówienie na: Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewicach – etap II

zamówienie na Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewicach – etap II

nr sprawy ZP.271.2.27.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

zamówienie na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach drogowych w gminie Łochów

zamówienie na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach drogowych w gminie Łochów

nr sprawy ZP.271.2.26.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

Uchwały Rady

uchwała nr: X/88/2019

uchwała nr X/88/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Łochowa dotyczących budżetu obywatelskiego na 2020 rok

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 9559 z dnia

uchwała nr: X/87/2019

uchwała nr X/87/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/394/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego zmienionej uchwałą Nr LX/418/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/394/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego

Status Obowiązująca

uchwała nr: X/86/2019

uchwała nr X/86/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego

Status Obowiązująca

uchwała nr: X/85/2019

uchwała nr X/85/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: X/84/2019

uchwała nr X/84/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2019–2038

Status Obowiązująca

uchwała nr: IX/83/2019

uchwała nr IX/83/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 57/2019

zarządzenie nr 57/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 56/2019

zarządzenie nr 56/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 55/2019

zarządzenie nr 55/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łochowie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 54/2019

zarządzenie nr 54/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 53/2019

zarządzenie nr 53/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 52/2019

zarządzenie nr 52/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Medarda Downarowicza w Łochowie

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij