Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kierownictwo

Godziny pracy

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

Poniedziałek

8:00 – 16:00

Wtorek

8:00 – 16:00

Środa

8:00 – 17:00

Czwartek

8:00 – 16:00

Piątek

8:00 – 15:00

Konta bankowe

Numery kont bankowych na które można dokonywać wpłat z tytułu należności wobec Gminy Łochów:

19 9233 0001 0000 0127 2000 0040
konto podstawowe

65 9233 0001 0000 0127 2000 0570
e-podatki (od osób fizyczn.: rolny, leśny i od nieruchomości)
 
18 9233 0001 0000 0127 2000 0640
opł. za odpady komunalne:

74 9233 0001 0000 0127 2000 0020
depozyty (wadia):

Tablica ogłoszeń

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie podziału nieruchomości położonych w mieście Łochów

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie podziału nieruchomości położonych w mieście Łochów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 92/3, 95/7, 99/7, 92/5, 95/9, 99/9, 100/9, 93, 94/7, 95/11, 99/11, 100/11, 95/13, 99/13, 100/13,...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości połozonych w miejscowości Łojew, gm. Łochów

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Łojew , gm. Łochów Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami...

Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Szumin gm. Łochów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 764

Łochów dn. 06.05.2019r.   OGŁOSZENIE O PRZETARGU   Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie...

Przetarg na sprzedaż - Brzuza dz. nr 1040, 1564

Łochów dn. 06.05.2019r.     OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie...

Praca

stanowisko: Dyrektor Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie

stanowisko Dyrektor Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie

miejsce pracy Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: stanowisko urzędnicze ds. rozliczania systemu gospodarki odpadami

stanowisko stanowisko urzędnicze ds. rozliczania systemu gospodarki odpadami

miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: Pracownik Socjalny

stanowisko Pracownik Socjalny

miejsce pracy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie (Urząd Miejski w Łochowie)

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie (Urząd Miejski w Łochowie), Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej

stanowisko stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej

miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: Archwista

stanowisko Archwista

miejsce pracy Archiwum Zakładowe Urzędu Miejskiego w Łochowie, Łosiewice 75, 07-132 Ostrówek, Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: stanowisko urzędnicze ds. geodezji

stanowisko stanowisko urzędnicze ds. geodezji

miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Przebudowa ulicy Mickiewicza w Łochowie

zamówienie na Przebudowa ulicy Mickiewicza w Łochowie

nr sprawy ZP.271.1.8.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena powyżej kwoty 30 000 euro a poniżej kwoty 5 548 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro)

zamówienie na: Wykonanie prac kominiarskich w budynkach stanowiących mienie Gminy Łochów.

zamówienie na Wykonanie prac kominiarskich w budynkach stanowiących mienie Gminy Łochów.

nr sprawy Wykonanie prac kominiarskich w budynkach stanowiących mienie Gminy Łochów

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie o cenę

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 119 (I piętro) lub adres e-mail: s.podgorski@gminalochow.pl

zamówienie na: Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2019 roku

zamówienie na Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2019 roku

nr sprawy ZP.271.2.18.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

zamówienie na: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów, Gmina Łochów

zamówienie na Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów, Gmina Łochów

nr sprawy ZP.271.2.17.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej kwoty 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert pisemnie na adres: Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub elektronicznie na adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl

zamówienie na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina

zamówienie na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina

nr sprawy ZP.271.2.16.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

zamówienie na: Remont świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach

zamówienie na Remont świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach

nr sprawy ZP.271.2.15.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

Uchwały Rady

uchwała nr: VII/61/2019

uchwała nr VII/61/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie przystąpienia Gminy Łochów do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII/60/2019

uchwała nr VII/60/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łochów

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 4368 z dnia

uchwała nr: VII/59/2019

uchwała nr VII/59/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2019 roku

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 4367 z dnia

uchwała nr: VII/58/2019

uchwała nr VII/58/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie stanowiska dotyczącego pisma zatytułowanego "Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa”

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII/57/2019

uchwała nr VII/57/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów mienia gminnego nieruchomości, których dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII/56/2019

uchwała nr VII/56/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 43/2019

zarządzenie nr 43/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 42/2019

zarządzenie nr 42/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 41/2019

zarządzenie nr 41/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 40/2019

zarządzenie nr 40/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Łochów za 2018 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 39/2019

zarządzenie nr 39/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2019 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 38/2019

zarządzenie nr 38/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej im. Medarda Downarowicza w Łochowie za 2018 rok

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij