Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kierownictwo

Burmistrz ŁochowaRobert Mirosław Gołaszewski

Godziny pracy

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

Poniedziałek

8:00 – 16:00

Wtorek

8:00 – 16:00

Środa

8:00 – 17:00

Czwartek

8:00 – 16:00

Piątek

8:00 – 15:00

Konta bankowe

Numery kont bankowych na które można dokonywać wpłat z tytułu należności wobec Gminy Łochów:

19 9233 0001 0000 0127 2000 0040
konto podstawowe

65 9233 0001 0000 0127 2000 0570
e-podatki (od osób fizyczn.: rolny, leśny i od nieruchomości)
 
18 9233 0001 0000 0127 2000 0640
opł. za odpady komunalne:

74 9233 0001 0000 0127 2000 0020
depozyty (wadia):

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie RGPP 6733.2.2019

Łochów dn. 14.08.2019 r. RGPP. 6733.2.2019   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że w dniu 14.08.2019...

wynik przetargu Gwizdały 810, 811, 813

Łochów dn. 01.08.2019 r.   Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń od dnia 01.08.2019 r. do dnia 08.08.2019 r.     INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NR RGPP 6840.7.2019 z dnia 01.08.2019 r.            W dniu...

Informacja o wyborze oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Łojew

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY CENOWEJ Na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 504, 499 i 507/2 położone w miejscowości Łojew, gm. Łochów. Burmistrz  Łochowa informuje, że na podstawie zapytania o cenę z...

Informacja o wyborze oferty cenowej na przeprowadzenie oceny prawidłowości rozgraniczenia nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki 245 i 247 położone w Kaliskach

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY CENOWEJ Na przeprowadzenie oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz ustalenia zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami, dotyczących rozgraniczenia  nieruchomości, działki nr 245 z działką nr 247,...

Praca

stanowisko: stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

stanowisko stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: specjalista ds.księgowości

stanowisko specjalista ds.księgowości

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie

stanowisko: Dyrektor Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie

stanowisko Dyrektor Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie

miejsce pracy Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: stanowisko urzędnicze ds. rozliczania systemu gospodarki odpadami

stanowisko stanowisko urzędnicze ds. rozliczania systemu gospodarki odpadami

miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: Pracownik Socjalny

stanowisko Pracownik Socjalny

miejsce pracy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie (Urząd Miejski w Łochowie)

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie (Urząd Miejski w Łochowie), Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.226.704 zł

zamówienie na Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.226.704 zł

nr sprawy ZP.271.1.12.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

cena powyżej kwoty 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

zamówienie na: Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna

zamówienie na Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna

nr sprawy ZP.271.2.35.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

zamówienie na: Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowości Ostrówek, odcinek długości 80 mb

zamówienie na Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowości Ostrówek, odcinek długości 80 mb

nr sprawy ZP.271.2.34.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

cena poniżej kwoty 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert pisemnie na adres: Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub elektronicznie na adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl

zamówienie na: Wykonanie placu zabaw w Łochowie (ul. Nowowiejska 2)

zamówienie na Wykonanie placu zabaw w Łochowie (ul. Nowowiejska 2)

nr sprawy ZP.271.2.33.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie o cenę

rodzaj przetargu Dostawy

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

zamówienie na: Konserwacja rzeki „Wilżanka” długości ok. 6 km

zamówienie na Konserwacja rzeki „Wilżanka” długości ok. 6 km

nr sprawy ZP.271.2.32.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

zamówienie na: Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2019 roku – zadanie 2

zamówienie na Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2019 roku – zadanie 2

nr sprawy ZP.271.2.31.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

Uchwały Rady

uchwała nr: XI/96/2019

uchwała nr XI/96/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć podlegających finansowaniu z funduszu sołeckiego

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/95/2019

uchwała nr XI/95/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

zmieniająca uchwałę nr V/40/2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 10400 z dnia

uchwała nr: XI/94/2019

uchwała nr XI/94/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łochów

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 10398 z dnia

uchwała nr: XI/93/2019

uchwała nr XI/93/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łochów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 10399 z dnia

uchwała nr: XI/92/2019

uchwała nr XI/92/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów wsi Ostrówek, gmina Łochów

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/91/2019

uchwała nr XI/91/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Łochowie

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 66/2019

zarządzenie nr 66/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/2017 Burmistrza Łochowa z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy stanowisk handlowych oraz czynszu dzierżawnego (opłaty rezerwacyjnej) na placu wyznaczonym jako miejsce do prowadzenia handlu obwoźnego przy ul. Sikorskiego w Łochowie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 65/2019

zarządzenie nr 65/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gwizdałach

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 64/2019

zarządzenie nr 64/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie odwołania Pani Katarzyny Borowskiej ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gwizdałach

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 63/2019

zarządzenie nr 63/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 62/2019

zarządzenie nr 62/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie stosowania wykazu rejestru podatników VAT prowadzonego przez Ministerstwo Finansów w postaci elektronicznej, który dotyczy regulowania zobowiązań przez jednostki organizacyjne Gminy

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 61/2019

zarządzenie nr 61/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij