Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kierownictwo

Godziny pracy

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

Poniedziałek

8:00 – 16:00

Wtorek

8:00 – 16:00

Środa

8:00 – 17:00

Czwartek

8:00 – 16:00

Piątek

8:00 – 15:00

Konta bankowe

Numery kont bankowych na które można dokonywać wpłat z tytułu należności wobec Gminy Łochów:

19 9233 0001 0000 0127 2000 0040
konto podstawowe

65 9233 0001 0000 0127 2000 0570
e-podatki (od osób fizyczn.: rolny, leśny i od nieruchomości)
 
18 9233 0001 0000 0127 2000 0640
opł. za odpady komunalne:

74 9233 0001 0000 0127 2000 0020
depozyty (wadia):

Tablica ogłoszeń

Ostrówek ul. Jana Pawła II 12 m. 5

Łochów dn. 17.04.2019 r.     OGŁOSZENIE O PRZETARGU   Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w...

Postanowienie Nr 97/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Postanowienie Nr 97/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Łochów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. ... W załącznikach do pobrania pełna treść dokumentu w...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości połozonych w miejscowości Kaliska, gm. Łochów

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska , gm. Łochów Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami...

RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE – MAMA 4 PLUS

Z dniem 1 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Kto może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające? Co do zasady prawo do świadczenia mogą uzyskać kobiety –  matki, które urodziły i wychowały bądź...

Informacja o wyborze oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Pogorzelec

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY CENOWEJ Na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 388, 538 i 493 z nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 389/1, 539 i 494 położone w miejscowości...

Praca

stanowisko: Dyrektor Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie

stanowisko Dyrektor Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie

miejsce pracy Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: stanowisko urzędnicze ds. rozliczania systemu gospodarki odpadami

stanowisko stanowisko urzędnicze ds. rozliczania systemu gospodarki odpadami

miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: Pracownik Socjalny

stanowisko Pracownik Socjalny

miejsce pracy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie (Urząd Miejski w Łochowie)

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie (Urząd Miejski w Łochowie), Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej

stanowisko stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej

miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: Archwista

stanowisko Archwista

miejsce pracy Archiwum Zakładowe Urzędu Miejskiego w Łochowie, Łosiewice 75, 07-132 Ostrówek, Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: stanowisko urzędnicze ds. geodezji

stanowisko stanowisko urzędnicze ds. geodezji

miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów, Gmina Łochów

zamówienie na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów, Gmina Łochów

nr sprawy ZP.271.1.7.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena powyżej kwoty 30 000 euro a poniżej kwoty 5 548 000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na drogach gminnych w ramach zadań z funduszu sołeckiego

zamówienie na Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na drogach gminnych w ramach zadań z funduszu sołeckiego

nr sprawy ZP.271.2.13.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

zamówienie na: Organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka

zamówienie na Organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka

nr sprawy ZP.271.2.12.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

zamówienie na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w Zadaniach 1, 2, 6, 7, 11, 12 w ramach projektu „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów"

zamówienie na Pełnienie nadzoru inwestorskiego w Zadaniach 1, 2, 6, 7, 11, 12 w ramach projektu „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów"

nr sprawy ZP.271.1.6.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

cena powyżej kwoty 30 000 euro a poniżej kwoty 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro)

zamówienie na: Wykonanie ogrodzenia placów zabaw w gminie Łochów

zamówienie na Wykonanie ogrodzenia placów zabaw w gminie Łochów

nr sprawy ZP.271.2.11.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

zamówienie na: Zakup wyposażenia placów zabaw w 2019 r.

zamówienie na Zakup wyposażenia placów zabaw w 2019 r.

nr sprawy ZP.271.2.10.2019

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

Uchwały Rady

uchwała nr: VII/61/2019

uchwała nr VII/61/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie przystąpienia Gminy Łochów do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII/60/2019

uchwała nr VII/60/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łochów

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 4368 z dnia

uchwała nr: VII/59/2019

uchwała nr VII/59/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2019 roku

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 4367 z dnia

uchwała nr: VII/58/2019

uchwała nr VII/58/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie stanowiska dotyczącego pisma zatytułowanego "Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa”

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII/57/2019

uchwała nr VII/57/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów mienia gminnego nieruchomości, których dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII/56/2019

uchwała nr VII/56/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 33/2019

zarządzenie nr 33/2019

wydane przez Burmistrza łochowa

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 32/2019

zarządzenie nr 32/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 31/2019

zarządzenie nr 31/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie zmiany zarządzenia nr 72/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 30/2019

zarządzenie nr 30/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 29/2019

zarządzenie nr 29/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Łochów

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 28/2019

zarządzenie nr 28/2019

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij