Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kierownictwo

Burmistrz ŁochowaRobert Mirosław Gołaszewski

Godziny pracy

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

Poniedziałek

8:00 – 16:00

Wtorek

8:00 – 16:00

Środa

8:00 – 17:00

Czwartek

8:00 – 16:00

Piątek

8:00 – 15:00

Konta bankowe

Numery kont bankowych na które można dokonywać wpłat z tytułu należności wobec Gminy Łochów:

19 9233 0001 0000 0127 2000 0040
konto podstawowe

65 9233 0001 0000 0127 2000 0570
e-podatki (od osób fizyczn.: rolny, leśny i od nieruchomości)
 
18 9233 0001 0000 0127 2000 0640
opł. za odpady komunalne:

74 9233 0001 0000 0127 2000 0020
depozyty (wadia):

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 stycznia 2020 r.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.. poz. 2096 ze. zm.) - dalej Kpa, niniejszym zawiadamia się. że w dniu 7 stycznia 2020 r. Wojewoda Mazowiecki postanowieniem Nr 8/SAAB/2020 nadał...

lokal na sprzedaż Ostrówek ul. Św. Jana Pawła II 12 m. 8

Łochów dn. 15.01.2020 r.     OGŁOSZENIE O PRZETARGU   Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie zasad i...

Obwieszczenie RGPP 6733.1.2020

Łochów dn. 14.01.2020  r.   RGPP.6733.1.2019   O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte postępowanie...

Praca

stanowisko: Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie

stanowisko Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów - Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM)

stanowisko: podinspektor ds. geodezji

stanowisko podinspektor ds. geodezji

miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: podinspektor ds. gospodarki komunalnej

stanowisko podinspektor ds. gospodarki komunalnej

miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: podinspektor ds. geodezji

stanowisko podinspektor ds. geodezji

miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: Specjalista ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

stanowisko Specjalista ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: Specjalista ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

stanowisko Specjalista ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Roboty budowlane wewnątrz budynku garażowo – magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna – część socjalno - szatniowa

zamówienie na Roboty budowlane wewnątrz budynku garażowo – magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna – część socjalno - szatniowa

nr sprawy ZP.271.2.7.2020

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

zamówienie na: Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łochowie” – postępowanie 2

zamówienie na Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łochowie” – postępowanie 2

nr sprawy ZP.271.2.6.2020

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

zamówienie na: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Łochów i jednostek organizacyjnych

zamówienie na Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Łochów i jednostek organizacyjnych

nr sprawy ZP.271.1.1.2020

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zamówienie na usługi społeczne

rodzaj przetargu Usługi

cena Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, określonej w art. 139g ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro)

zamówienie na: Opieka weterynaryjna bezdomnych zwierząt z terenu gminy Łochów w 2020 roku

zamówienie na Opieka weterynaryjna bezdomnych zwierząt z terenu gminy Łochów w 2020 roku

nr sprawy ZP.271.2.5.2020

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

zamówienie na: Odławianie, transport i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łochów

zamówienie na Odławianie, transport i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łochów

nr sprawy ZP.271.2.4.2020

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

zamówienie na: Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt

zamówienie na Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt

nr sprawy ZP.271.2.3.2020

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

Uchwały Rady

uchwała nr: XIX/137/2020

uchwała nr XIX/137/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/123/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 443 z dnia

uchwała nr: XIX/136/2020

uchwała nr XIX/136/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/122/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 444 z dnia

uchwała nr: XVIII/135/2019

uchwała nr XVIII/135/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Łochowie na 2020 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: XVIII/134/2019

uchwała nr XVIII/134/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla usytuowania złącza kablowego SN 15 kV z liniami kablowymi

Status Obowiązująca

uchwała nr: XVIII/133/2019

uchwała nr XVIII/133/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łochów na 2020 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: XVIII/132/2019

uchwała nr XVIII/132/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 442 z dnia

Zarządzenia

zarządzenie nr: 4/2020

zarządzenie nr 4/2020

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie powołania Komisji do kontroli nieruchomości oddanej w dzierżawę

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 03/2020

zarządzenie nr 03/2020

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Wólka Paplińska

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 02/2020

zarządzenie nr 02/2020

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 01/2020

zarządzenie nr 01/2020

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 95/2019

zarządzenie nr 95/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 94/2019

zarządzenie nr 94/2019

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu stanowiącego własność Gminy Łochów.

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij