W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 10/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Łochowa
z dnia
w sprawie umów dzierżawy gruntów pod garaże
uchyla/traci moc 167/2022,
uchylone przez/utraciło moc na podstawie 64/2024
ZARZĄDZENIE NR 10/2024
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 8 stycznia 2024 r.

w sprawie umów dzierżawy gruntów pod garaże

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XXXVIII/263/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 maja 2021 r., w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy gruntów pod garaże, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Polecam, aby umowy dzierżawy gruntu pod lokalizację budynku garażowego były zawierane maksymalnie na okres 20 lat – bez jednego dnia, za cenę brutto 20 zł/m2 za każdy rok dzierżawy.

2. W przypadku umów przedłużanych na kolejny okres, na których zlokalizowane są już budynki garażowe, okres dzierżawy będzie sumowany z poprzednimi i łącznie nie może wynosić więcej niż 20 lat.

3. Czynsz za dzierżawę będzie aktualizowany co roku na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez GUS.

4. Opłata, o której mowa w ust. 1, będzie opłacana do 30 maja każdego roku trwania umowy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 167/2022 Burmistrza Łochowa z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie umów dzierżawy gruntów pod garaże.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego