W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 84/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Łochowa
z dnia
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2024 Burmistrza Łochowa z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Łochów
zmieniające zarządzenie nr 36/2024,
ZARZĄDZENIE NR 84/2024
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 4 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2024 Burmistrza Łochowa z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Łochów

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 11 ust. 1, art. 12, art. 13 ust. 1, art. 24 oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 36/2024 Burmistrza Łochowa z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Łochów § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Czynsz nie obejmuje opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu, w tym opłat za energię elektryczną, energię cieplną, wodę, kanalizację, odbiór odpadów i nieczystości, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia i przeglądów. Czynsz nie obejmuje również kosztów napraw bieżących, zmian, ulepszeń i innych kosztów związanych z dostosowaniem lokalu do rodzaju prowadzonej działalności.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach czynsz może być określany w trybie negocjacji pomiędzy stronami w wysokości niższej niż wynikająca z regulacji opisanych w niniejszym Zarządzeniu.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łochów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski
 

Załączniki

Powiadom znajomego