W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Stanowisko opiekuna świetlicy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko opiekuna świetlicy
Miejsce pracy Świetlice
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie (pok. 19), Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Treść

BURMISTRZ ŁOCHOWA ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO OPIEKUN ŚWIETLICY

1. Wymiar czasu pracy: maksymalnie 30 h/miesięcznie

- początek zajęć w świetlicach w dni robocze nie wcześniej jak o godz. 15.00

- wskazane aby zajęcia raz w miesiącu odbywały się w soboty, tu godz. dowolne.

2. Miejsce wykonywania pracy: świetlice w miejscowościach: Barchów, Budziska, Kaliska, Łazy, Łosiewice, Ogrodniki, Łochów i wszystkie placówki oświatowe zarządzane przez Gminę Łochów, tj. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej
w Łochowie, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Kamionnie, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku.

3. Rodzaj umowy: umowa zlecenie

4. Wynagrodzenie: w kwocie 50 zł/h brutto będzie płacone w terminie 7 dni od dnia przedłożenia rachunku przez opiekuna świetlicy.

5. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

1)      obywatelstwo polskie;

2)      niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)      wykształcenie wyższe;

5)      minimum trzyletnie doświadczenie w pracy z dziećmi;

6)      nieposzlakowana opinia.

7. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydatów:

1)      wysoka kultura osobista;

2)      komunikatywność;

3)      umiejętności organizacyjne;

4)      umiejętności plastyczne, muzyczne;

5)      umiejętności z zakresu kultury fizycznej i sportu;

6)      kreatywność, samodzielność;

7)      koncepcja pracy na stanowisku Opiekuna świetlicy.

7. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      planowanie, organizowanie, prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych,
w tym szerokorozumianej kultury fizycznej z dziećmi i młodzieżą;

2)      wsparcie edukacyjne (pomoc w odrabianiu lekcji);

3)      organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży;

4)      współpraca z rodzicami w organizacji i realizacji wydarzeń integracyjnych;

5)      dbałość o powierzone mienie;

8. Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny;

2)      kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz ewentualne kursy i szkolenia;

4)      kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

5)      oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)      oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim;

8)      oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku;

9)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby związane z ogłoszeniem.

9. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Termin składania dokumentów: do 2021-12-23 godz. 15.00.
 2. Sposób złożenia dokumentów: Dokumenty należy złożyć osobiście
  w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łochowie (pok. 19), Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór kandydatów na stanowisko opiekun świetlicy”. Dokumenty, które wpłyną
  po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia, a następnie po upływie 7 dni będzie można je odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Łochowie.

10. Etapy naboru i informacje dla kandydatów:

 1. Ocena formalna złożonych dokumentów.  Oceny dokonywać będzie Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie podanym w zarządzeniu
  Burmistrza Łochowa nr 115/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.
 3. Dokumenty kandydata wybranego w naborze zostaną dołączone do jego akt. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Urzędzie Miejskim
  w Łochowie przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Gminy nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie
  1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.      
 4. Burmistrz Łochowa zastrzega sobie prawo odwołania naboru na stanowisko opiekuna świetlicy bez podania przyczyny.

Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.


Załączniki

Ogłoszenie docx, 19 kB
Oświadczenia docx, 15 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane